Service Oriented Manufacturing

Service Oriented Manufacturing

Smart Service Oriented Manufacturing

Smart Service Oriented Manufacturing (ook wel Slimme Productie genoemd) is een breed begrip. Het is niet iets dat je zomaar implementeert in productieprocessen. Het gaat om het intelligenter en slimmer maken van productiefaciliteiten met het oog op kostenbesparing, efficiency, flexibiliteit en kwaliteitsverbetering. Dit is een combinatie van verschillende technologieën en oplossingen die je gemeenschappelijk inzet binnen een bedrijfscultuur waarin men openstaat voor vooruitgang. Maar ook binnen een ecosysteem van partijen die met Smart Service Oriented Manufacturing bezig zijn.

Data is het belangrijkst wanneer het om groei en Smart Service Oriented Manufacturing gaat. Data beslist wat je wel en niet gaat doen. Het analyseren van deze data helpt je om productieprocessen efficiënter te laten verlopen. Steeds meer bedrijven in de maakindustrie investeren hier in. Om een dergelijke data-gedreven omgeving te creëren zijn er dan ook steeds meer technologieën nodig. Met technologieën als Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) maak je dit gemakkelijker. 

Er zijn echter nog veel meer technologieën als het om Smart Service Oriented Manufacturing gaat. Denk aan begrippen als: Automated Guided Vehicles (AGVs), blockchain, 3D Printing, co-bots en andere slimme technologieën, deze optelsom noemen we Smart Manufacturing. Het ecosysteem waarin dit soort technologieën elkaar op een constructieve manier beïnvloeden wordt momenteel steeds groter. Een begrip waar geen harde definities voor bestaan.

5 pijlers van Service Oriented Manufacturing

Kies de volgende stap die past bij jouw organisatie

Ben jij benieuwd wat Dynamics voor jouw organisatie kan betekenen? Dan is het aanvragen van een professionele demo een slimme, volgende stap!

Service Oriented Manufacturing (SOM)

Om het concurrentievermogen te verbeteren, neemt de maakindustrie steeds meer initiatieven richting servicegerichte productie om zo meer hoogwaardige producten te kunnen produceren.

Fabrikanten worden daarom aangemoedigd om over te stappen op intensieve, hoogwaardige en servicegerichte productie. Er zijn veel technologieën in opkomst die deze uitdagende transformatie mogelijk kunnen maken. Denk aan Supply Chain-optimalisatie, Industrial IoT en cloud computing; veel van deze technologieën worden nu al toegepast in pilotprogramma's voor slimme productie.

Waarom servicegericht produceren?

De langzame ontwikkeling van producentendiensten, plus factoren zoals energieprijzen, stijgende kosten voor zowel grondstoffen als arbeid, geschillen over intellectueel eigendom en de financiële crisis, hebben een enorme negatieve impact gehad op de groei van traditionele productie. 

Geconfronteerd met de dringende behoefte aan transformatie, maken veel productiebedrijven slimme productie en servicegerichte productie tot prioriteit om high-end sectoren en wereldwijde markten te betreden en bovendien de waarde van kwaliteit te vergroten.

Voor een succesvolle transformatie van traditionele productie naar een servicegericht model, zijn er drie absolute randvoorwaarden; hyperconnectiviteit, één centrale dataset en geavanceerde analyses en rapportages.

Veranderingen in het productielandschap

Servicegerichte productie kan een cruciale rol spelen bij het upgraden van de industriële sector, waarbij de productiebranches en de dienstensectoren meer zullen gaan samenwerken. Deze nieuwe productiemodus biedt de mogelijkheid om de waardeketen uit te breiden naar onderzoek en ontwerp, marketing en after-market-diensten.

Servicegerichte productie integreert dus feitelijk productiemogelijkheden met services. Klanten krijgen een meer uitgebreide oplossing door middel van innovatie, upgrades en het toevoegen van meer servicefactoren aan het productieproces. Servicegerichte fabrikanten streven naar verbetering van de productie-efficiëntie, toegevoegde waarde en marktaandeel. 

Gedreven door technologie

Servicegerichte productie - mogelijk gemaakt door verschillende snel opkomende technologieën - heeft tot doel veel van de huidige knelpunten van traditionele productie aan te pakken. 

Deze omvatten bijvoorbeeld:

  • inefficiënte handmatige samenwerking tussen ontwerp en productie;
  • zwakke integratie tussen elementen van de toeleveringsketen;
  • domein specifieke product-procesinteracties;
  • beperkte productiecapaciteit als gevolg van inefficiënte materiaalbewegingsprocessen;
  • inefficiëntie in workflows, gegevensbeheer en transacties.


De ontwikkeling van servicegerichte productie zit in de lift om naar het volgende kwaliteitsniveau en prijsniveau te kunnen, waarbij ook abonnementsvormen betrokken zijn.

Hyperconnectiviteit als motor van Service Oriented Manufacturing

Met industriële IoT-verbonden producten, activa en andere 'dingen' die zijn ingebed in processors, sensoren en software, kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen het product, de fabrikant, de gebruiker en andere producten en systemen. 

IIoT-enabled services kunnen de bedrijfsmodellen verschuiven om 'pay-per-use'-resultaten, beschikbaarheid en prestaties te leveren. De geproduceerde producten zijn over het algemeen complexe, verbonden systemen die op afstand door de fabrikant kunnen worden gecontroleerd terwijl ze ter plaatse worden gebruikt. Dit is essentieel om de fabrikant in staat te stellen productgerichte diensten aan te bieden en deze effectief, efficiënt en winstgevend te leveren. 

Zo kunnen apparatuur/machinebouwers/OEM’s bijvoorbeeld gebruikmaken van de gegevensservice van IIoT-technologieën om hun aanbod te differentiëren, verbeteringen in efficiëntie en effectiviteit te stimuleren en de klantervaring te verbeteren. Daarmee kunnen zij nieuwe kansen creëren om hun waardepropositie te transformeren en het servicegerichte bedrijfsmodel te verfijnen.

Meer weten over Microsoft Dynamics for Operations?

Klik op de onderstaande button om de manufacturing factsheet van Microsoft te downloaden

Gerelateerde content