Data driven organization

Data driven organization

De datagestuurde organisatie: opzetten van een datastrategie

De datagestuurde organisatie stelt data en analyses centraal in de bedrijfsstrategie voor alle onderdelen. De onderneming onderscheidt zich door datagestuurde optimalisatie onderdeel te maken van de dagelijkse activiteiten.

Tegenwoordig streven veel ondernemingen ernaar om datagestuurd te werken. Maar wat houdt dat precies in? Het gaat niet alleen om het installeren van de juiste tools en applicaties, bij datagestuurd werken zijn data en analyses diep verankerd in de bedrijfsstrategie, -systemen, -processen en -cultuur. Het gaat erom een mindset te creëren waarbij alle op feiten gebaseerde beslissingen worden ondersteund door analyses, binnen alle onderdelen en op elk niveau van de organisatie.

Data zijn een standaard bedrijfsmiddel geworden, dat een steeds grotere impact heeft en betere, snellere en goedkopere bedrijfsprocessen mogelijk maakt. Datagestuurde organisaties verzamelen gegevens over alle aspecten van de bedrijfsvoering. Medewerkers op elk niveau hebben de beschikking over de juiste gegevens op het juiste moment, wat leidt tot betere besluitvorming en zich vertaalt in een concurrentievoordeel.

Ontsluit het volledige potentieel van uw data met onze strategiegebaseerde benadering

De waarde van data ontsluiten

In tegenstelling tot traditionele ondernemingen groeien datagestuurde organisaties niet lineair, maar exponentieel. Kijk alleen maar eens naar de spectaculaire groei van bedrijven als Amazon en Google, die hun volledige bedrijfsmodellen op de exploratie en exploitatie van informatie hebben gebouwd. 

Wat deze bedrijven gemeen hebben, is een datacentrische aanpak die verder gaat dan operational excellence. Dit betekent dat ze data en analyses centraal stellen in dagelijkse bedrijfsprocessen, en verder denken dan silo's en zelfs de muren van hun eigen bedrijf (letterlijk en figuurlijk) om zinvolle samenwerkingen aan te gaan.

De uitdagingen van datagestuurd werken

Privacyregelgeving

De opkomst van datagestuurde organisaties creëert uiteindelijk een transparantere wereld en vergroot het vertrouwen tussen bedrijven en de markt. Maar de risico's van privacyschending, marktmanipulatie en monopolisering domineren het nieuws al enige tijd. Daarom moeten datagestuurde organisaties zorgen dat ze goed op de hoogte zijn van de nieuwste regels, zoals GDPR, om hoge boetes en zware sancties te voorkomen.

Doorbreken van silo-denken

De meeste ondernemingen zijn het erover eens dat data centraal moeten staan bij alles wat ze doen, maar de meerderheid heeft geen solide, bedrijfsbrede datastrategie en heeft nog steeds informatiesilo's. Bij delaware zijn we van mening dat het delen van data alleen maar winnaars oplevert.

Gebrekkige data-integriteit

Een van de belangrijkste uitdagingen voor datagestuurde organisaties is data-integriteit. De meeste ondernemingen beschikken wel over voldoende gegevens om inzichtelijke beslissingen te nemen, maar het grootste deel van deze informatie wordt slecht beheerd en geëxploiteerd. Er is dus duidelijk behoefte aan beter databeheer en governance.

De juiste vaardigheden

Volgens een onderzoek van Gartner hebben ondernemingen moeite om te voldoen aan de vereiste datavaardigheden. Het gaat niet alleen om gegevens verzamelen, er komt meer kijken bij datawetenschap ('data science'). Het valt nog niet mee om mensen te vinden die over voldoende inzicht in de onderneming én voldoende technologische kennis beschikken.

De juiste technologie

Tot slot is het voor veel ondernemingen moeilijk om uit de overvloed van dataoplossingen de beste oplossing voor hun organisatie te kiezen. Het vinden van de meest geschikte technologieën en deze met succes implementeren, blijft een van de grootste obstakels op weg naar datagestuurd werken.

De datagestuurde wereld

De meeste ondernemingen vinden data en analyses vooral belangrijk voor het bevorderen van operational excellence en het onderhouden van klantrelaties. Innovatieve organisaties gebruiken nieuwe technologieën en inzichten om een stap verder te gaan en herzien hun volledige strategie of bedenken nieuwe, creatieve bedrijfsmodellen. Zo kunnen overheden betere diensten verlenen aan burgers, kunnen ziekenhuizen zorg verlenen buiten de muren van de zorginstelling, en kunnen ondernemingen datagestuurde platformen bouwen die klanten en partners uitnodigen om samen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en nieuwe bronnen van waardecreatie aan te boren.

Hoe we u kunnen helpen

 Als u een datagestuurde organisatie wilt worden, dan is delaware de perfecte partner om een goed fundament te leggen en u te helpen bij het bouwen van een solide data- en analytische omgeving. We ondersteunen u bovendien bij het updaten van uw bedrijfsmodel gebaseerd op data en continue optimalisatie, zodat u het volledige potentieel van uw eigen data kunt benutten.

Waarom zou u voor delaware kiezen?

Onze praktische aanpak inspireert ondernemingen om een succesvol strategisch stappenplan op te zetten:

  • Wij gebruiken een bewezen, flexibele en gestructureerde aanpak
  • Wij bieden end-to-endoplossingen en behalen tastbare resultaten dankzij onze beproefde benadering
  • Onze datawetenschappers werken nauw samen met uw team
  • Wij hebben 15 jaar ervaring met data-analyse in uiteenlopende sectoren
  • Wij begeleiden u bij het ontwikkelen van een datagestuurde cultuur en het uitgroeien tot een dataslimme onderneming

geRelateerde content