Controlling & Reporting

Controlling & Reporting

Toezicht & rapportage: besluitvorming op basis van realtime data

Toezicht en rapportage omvatten het verzamelen, verspreiden en – het belangrijkste – gebruik van informatie om de prestaties van verschillende organisatorische middelen en processen te evalueren in het licht van de bedrijfsstrategie. Denk daarbij aan verkopen, bedrijfsactiviteiten, menselijk kapitaal, etc. Het belangrijkste doel is inzicht verschaffen ter ondersteuning van een winstgevende bedrijfsvoering.

Elke onderneming beschikt over een schat aan informatie die ligt te wachten om omgezet te worden in actiegerichte inzichten. Om de waarde van deze informatie te ontsluiten, moet u allereerst bepalen welke informatie in welke vorm en aan wie binnen de organisatie beschikbaar moet worden gesteld. Beter toezicht en rapportages, in combinatie met inzicht in bijvoorbeeld de bedieningskosten ('cost to serve'), maken duidelijk wat de beste manier is om vooruitgang te boeken voor uw onderneming.

Toezicht en rapportages zijn onderdeel van de 'dataconsumptie' – de laatste stap in het proces van data en analyse, na het verzamelen, beheren en modelleren van data. Het gaat alleen om de kale feiten, de interpretatie daarvan en volgende stappen worden overgelaten aan de gebruikers (in tegenstelling tot bij algoritmes of kunstmatige intelligentie).

Met onze drievoudige aanpak maakt u van kale feiten een duidelijk verhaal.

Silo-denken doorbreken met 'cost to serve'

Een voorbehoud bij deze benadering is dat het achterwege laten van data die niet relevant zijn voor een bepaalde afdeling 'silo-denken' in de hand kan werken. Bij silo's zijn mensen alleen bezig met hun eigen afdeling en doelen. Het resultaat is een gebrek aan betrokkenheid en verantwoordelijkheid, dat de onderneming ernstige schade kan berokkenen.

 Gelukkig is er een specifieke methode die alles objectiveert en over afdelingen heen gaat: bedieningskosten of 'cost to serve'. Het komt erop neer dat alle middelen die een onderneming inzet om producten of diensten aan de klant te leveren worden geanalyseerd, van klantenservice tot opslag, transport, administratie en marketing. Dit geeft elke afdeling duidelijk inzicht in hoe verschillende onderdelen van het bedrijf elkaar beïnvloeden, en uiteindelijk ook het resultaat onder de streep. Zo helpt 'cost to serve' om concrete acties te definiëren die processen verbeteren, kosten verlagen en een positieve impact hebben op de volledige onderneming.

De juiste realtime data voor de juiste persoon

Uiteraard betekent dit dat de juiste data beschikbaar moeten worden gesteld aan de juiste persoon binnen de organisatie. Zo heeft uw verkoopteam niets aan het onderhoudsschema van uw productieafdeling, terwijl de productie niet hoeft te weten welke klanten op tijd betalen en welke niet. Het uiteindelijke doel van toezicht en rapportage is gegevens beschikbaar stellen die zo duidelijk en accuraat mogelijk zijn, om verantwoordelijken te helpen bepalen welke stappen ze moeten nemen om hun KPI's te verbeteren.

Hoe we u kunnen helpen

Met onze drievoudige aanpak voor toezicht en rapportage helpt delaware u om van kale feiten een duidelijk verhaal te maken.

  • Het eerste aandachtspunt is efficiëntie: onze specialisten helpen u bij het optimaliseren van operationele aspecten van de administratieve verantwoording, budgettering, kostprijsberekening en financiële en operationele rapportage.
  • Het tweede punt is effectiviteit: we introduceren 'cost to serve', 'fast and soft close', op drivers gebaseerde modellen en managementrapportage. Om te bepalen welke rapporten belangrijk zijn voor wie, zetten we een verantwoordelijkheidskader op – een zogenaamd Responsibility & Accountability Framework (RAF).
  • Ten derde richten we ons op waardecreatie: we helpen u om geautomatiseerde oplossingen, geïntegreerde bedrijfsplanning en prestatierapportage te implementeren.

Ongeacht of dit niveau van toezicht en rapportage nieuw is voor uw onderneming of dat u de eerste stappen al hebt gezet, onze specialisten staan klaar om data om te zetten in actiegerichte inzichten. Als ervaren finance, controlling en ICT-consultants zijn we in staat om uw bedrijfsbehoeften in kaart te brengen én deze te koppelen aan de juiste technologische oplossingen.

Waarom zou u voor delaware kiezen?

Onze praktische visie inspireert ondernemingen om een succesvol strategisch stappenplan op te zetten:

  • Wij gebruiken een bewezen, flexibele en gestructureerde aanpak
  • Wij bieden end-to-endoplossingen
  • Wij werken nauw samen met uw team
  • Wij hebben ruim 15 jaar ervaring met data-analyse, voor betere besluitvorming in uiteenlopende sectoren

geRelateerde content