Een week voor de hoofdpijnapp in het SAP Mobile Innovation Lab

18 04 2019

Onlangs heb ik het privilege gehad om samen met een groep specialisten op het gebied van het SAP healthcare platform en specialisten op het gebied van chronische hoofdpijn, in het SAP innovatie Lab te werken aan een prototypeoplossing voor patiënten met chronische hoofdpijn. Het team bestond uit medisch specialisten, medewerkers SAP en medewerkers van delaware.

De werkwijze

Gedurende één week hebben we in een mobiel laboratorium aan de oplossing gewerkt. Het lab was opgesteld naast het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Elke dag begon met een daily stand-up. Een neroloog en specialist op het gebied van hoofdpijn vervulde de rol van producteigenaar. Aan het eind van elke dag werden de resultaten gepresenteerd. Het proces werd gefaciliteerd door een scrummaster. Aan het   einde van de week is oplossing gepresenteerd aan een breder publiek.

De oplossing

De oplossing richt zich op patiënten met chronische hoofdpijn. De patiënt wordt met een App in staat gesteld om op een eenvoudige manier een dagboek bij te houden met uitgebreide informatie over hoofdpijnaanvallen. De dialoog tussen de patiënt en het systeem verloopt via een chat-robot die relevante vragen stelt. De verzamelde  informatie wordt op een veilige manier opgeslagen op het SAP Health Engagement platform dat voldoet aan GDPR. Het platform biedt uitgebreide mogelijkheden om data-analyses uit te voeren en deze op een gestructureerde wijze te presenteren. Data van meerdere patiënten kunnen in geanonimiseerde vorm worden gebruikt door onderzoeksinstituten.

Voordelen

Voor de Patiënt

  • Een behandelaar kan meer tijd aan de patiënt besteden omdat de benodigde data direct voorhanden is.
  • De patiënt kan via de App worden voorzien van belangrijke tips. Bijvoorbeeld over medicijngebruik.
  • De patiënt blijft de baas over zijn/haar data en bepaald zelf met wie en in welke vorm deze wordt gedeeld.
  • De patiënt kan bijdragen aan onderzoeken en profiteren van de resultaten.
     

Voor de behandelaars (huisarts, neuroloog...)

  • De behandelaar kan de patiënt beter helpen omdat gegevens sneller beschikbaar zijn en er meer tijd overblijft voor de patiënt.
  • De behandelaar wordt beter instaat gesteld om patronen te ontdekken, waarmee betere adviezen kunnen worden gegeven en het platform kan worden verbeterd.

Persoonlijke ervaring

Ikzelf heb met heel veel plezier aan het prototype gewerkt, waarbij ik me heb gericht op de ontwikkeling van de App. Het mooie van het innovatie Lab is dat er in een zeer korte tijd heel resultaatgericht wordt gewerkt aan een oplossing. Beslissingen worden snel en pragmatisch gemaakt. Er wordt niet allen wordt gedacht aan de techniek, maar ook aan de toepasbaarheid. Ook wordt veel aandacht besteed aan de presentatie van het resultaat.