Van kostenpost naar strategisch instrument: de waarde van MRO

29 02 2024

Nieuwe technologische mogelijkheden geven de wereld van “Maintenance, Repair & Operations” (MRO) een nieuw gezicht. Tegelijkertijd vindt er een flinke verschuiving plaats in het gedachtegoed én de vormgeving binnen dit domein. Angelo Sahl, Information Management manager bij delaware, neemt je in dit blog mee in de veranderingen in de wereld van MRO.

The informed level of maturity in MRO

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden, maar ook voor verschuivingen. “Denk bijvoorbeeld aan begeleiding op afstand met behulp van Augmented Reality (AR), nieuwe vormen van servicepartnerships en de opmars van generatieve AI en edge computing”, legt Angelo uit. “Mogelijkheden die een stuwende wind vormen in de zeile  n van MRO, maar het vereist een brede blik en stuurmanskunst om de juiste koers te plotten.” In de totale bedrijfsvoering klimt MRO van een kostenpost binnen de operatie naar een strategisch instrument voor productiviteit en Return on Investment.”

We zien een soortgelijke verandering in de maakindustrie, waar Angelo recentelijk over vertelde in de blog Industrie 4.0: Ben jij klaar voor de informatietsunami?. Angelo: “  Ook daar zien we dat de opkomst van nieuwe technologie niet slechts een toevoeging is aan bestaande manieren van produceren en werken, maar dat die manieren van produceren en werken mee moeten veranderen.”

Vooruitkijken is regeren, maar regeren is uitvoeren

Dalende prijzen van sensoren, nieuwe vormen van servicepartnerships en de opmars van generatieve AI en edge computing vormen een stuwende wind in de zeilen van MRO. “Je kunt het zien als een sprong van reactief naar proactief, op weg naar de volgende trede op de CMM (Capability Maturity Model) ladder”, vertelt Angelo.

In 2018 zei ruim 90% van alle bedrijven dat hun onderhoudsprocessen niet efficiënt zijn (bron: CXP Group, 2018). McKinsey rapporteert verschillende keren dat bedrijven die tijdens de pandemie ingezet hebben op implementatie van Industry 4.0 technologie, weerbaarder zijn geworden. Ook kunnen ze sneller en beter reageren op verstoringen of andere onverwachte scenario’s. “Het is meer dan alleen de technologie die hiervoor zorgdraagt”, zegt Angelo. “Het is vooral ook de mindset, de totaalvisie. Met een frisse blik op de gevoerde informatiehuishouding de volledige reikwijdte van deze transformatie durven inzien, beetpakken en naar je hand zetten. De waarde van nieuwe intelligentie komt namelijk pas echt tot uiting door wat je er als organisatie mee doet!” 

Gunstige wind, ja – maar er is volgens Angelo nog werk aan de winkel om de voordelen écht en blijvend te verzilveren. Zoals Gartner bevestigd, is weliswaar 87% van de organisaties bezig met een vorm van digitale transformatie, maar heeft slechts 8% hun digitale transformatiedoelen bereikt. 

‘Sneller en beter reageren’ legt dus de vinger op de zere plek. Het illustreert de horde waar organisaties blijkbaar minder soepel overheen springen. Hoe laat je het effect van aangereikte waardevolle informatie in de organisatie tot zijn recht komen? Hoe organiseer je de daadwerkelijke operationele opvolging? Het succes zit simpelweg verscholen in de optelsom: [nieuwe technologische middelen + afgestemde nieuwe operatie].

Meten is weten, maar wat doe je met die wetenschap?

Volgens Angelo was mogelijke winst op MRO KPI’s niet eerder zulk ogenschijnlijk laag hanged fruit. Hij legt uit: “Het terugbrengen van downtime, het vergroten van de productiecapaciteit en het verlengen van de ‘nuttige levensduur’ van oudere apparatuur zijn sprekende voorbeelden – en drijfveren – van deze veranderingen.” Een meerderheid van de bedrijven onderschrijft dat ook en ziet het noodzakelijk belang om hun zeilen te hijsen in deze gunstige wind, maar wat is de beste koers om uiteindelijk je prestaties en productiviteit te vergroten?

Gemiddeld gaat een kwart tot de helft van een operationeel budget naar MRO. Ongeplande downtime kost gemiddeld minstens € 100K per uur, soms een veelvoud hiervan. Het langer in actieve dienst kunnen houden van oudere apparatuur zonder verrassende uitval, geeft ruimte  en rust in investeringsplannen. 

Nieuwe technologie en bijpassende software (bijvoorbeeld ‘AI analytics’) binnenhalen is slechts de eerste stap en ook daar moeten al keuzes worden gemaakt. “Deze moderne intelligentie kan op verschillende manieren ingezet worden, elk met zijn eigen doel, technische implementatie en vooral analytische verwerking en prijskaartje”, zegt Angelo. “Waar leg je de focus en wie bepaalt dat? Ben je op zoek naar afwijkingen, naar optimale prestatie of voorspellend onderhoud… of allemaal?” ‘Meten is Weten’, maar wat doe je met die weten-schap?

Het versterkende effect van de optelsom [technologie + uitvoering] vind je daarom in een geïntegreerd informatielandschap waarin intelligente systemen hun waardevolle informatie direct in daarvoor geoptimaliseerde vervolgprocessen laat stromen. Angelo: “De ware waarde van die informatie komt tot uiting zodra deze in de juiste context gezien kan worden. Maar ook die context verandert mee! Waar voorheen alle meldingen op de stapel bij het eigen lokale onderhoudsteam terecht kwamen, zijn er nu meerdere actoren (mensen en systemen) betrokken die sneller en meer gericht met een melding aan de slag kunnen.”

Naast de verbeterde haalbaarheid van KPI’s gaat het ook om nieuwe vormen van samenwerken met technologie, samenwerken met partners en het vertrouwen op de juistheid en compleetheid van alle informatie. “Waar je ook in het informatielandschap zit, wie je ook bent en welke rol je ook hebt, je wilt alle essentiële informatie direct bij de hand hebben om te kunnen acteren”, zegt Angelo. “In Information Management spreken van een 360° view op informatie.”

Dit zorgt voor een andere samenstelling van onderhoudsteams, andere aansturing, andere skills en andere taken. Maar ook nieuwe vormen van samenwerking met partijen buiten de organisatie. Leveranciers bieden apparatuur via ‘pay-per-use’ of leasecontracten, en zijn meer betrokken bij het onderhoud via ‘subscription based maintenance’ en Maintenance as a Service (MaaS). “Hierdoor wordt voor veel bedrijven deze transitie ook beter betaalbaar en haalbaar. Er ontstaat een netwerk van informatie, een nieuwe en ruimere context. Je houdt daar grip op door die digitale tranformatie, solide en volledig in je organisatie – en in combinatie met je partners – te implementeren”, legt Angelo uit. 

Je creëert zo ook een nieuwe wind binnen de organisatie, namelijk de wind van continuous improvement. In een optimaal geïntegreerd landschap leidt terugkoppeling van de resultaten of bevindingen tot nog betere modellering, effectievere forecasting, verhoogde veiligheid en niet in de laatste plaats continue optimalisatie van productie en prestatie. Angelo: “We noemen dat ook Kaizen. Het effect ervan strekt voorbij de grenzen van MRO. Het is een nieuwe maturiteit (CMM) die zich ontvouwt binnen de hele organisatie.”

Laat systemen voor je werken

De verandering is niet alleen een technologische verrijking, maar ook – vooral ook – een update van het informatielandschap en de processen daarbinnen. Goed geïntegreerde systemen binnen een organisatie, die zijn tools en processen optimaal afgestemd heeft, maken die organisatie weerbaarder en wendbaarder. Wat de toekomst ook brengt. 

“Binnen delaware besteden we altijd veel aandacht aan het snijvlak van technologie en functionele opvolging. Helaas zien we ook vaak de kloof die kan ontstaan, waardoor organisaties twijfelen aan hun investering. Vanuit onze expertise en ervaring weten we bruggen te slaan en het zeil alsnog in de wind te krijgen”, vertelt Angelo. Zoals hierboven beschreven, ligt de sleutel tot succes door de genoemde optelsom vanaf de start evenwichtig in het vizier te hebben. Een ervaren implementatiepartner, die je daarin begeleidt, geeft je het voordeel om direct in de juist koers te varen. We helpen je hier graag bij.

Bronnen: IoT Analytics “Predictive Maintenance market: 5 highlights for 2024 and beyond” november 2023, Infraspeak “Maintenance statistics 2024: Trends, Challenges and metrics” december 2023

Meer informatie?

Wil jij ontdekken hoe jouw organisatie de vruchten kan plukken van Maintenance, Repair & Operations ? Ik vertel je er graag meer over!

Gerelateerde content