Industrie 4.0: Ben jij klaar voor de informatietsunami? Information Governance is je reddingsvlot!

07 02 2024

Het is een uitdagende tijd om mee te gaan met de golf van vernieuwing in de maakindustrie. De toepasbaarheid van generatieve AI en andere katalysatoren binnen Industry 4.0 creëert een stortvloed aan mogelijkheden, maar ook een complex speelveld om de meest doeltreffende koers te bepalen. Te midden van deze dynamiek leidt Angelo Sahl, Information Management manager bij delaware, je door een reeks van verdiepende blogs waarin hij de verschillende aspecten van Information Management in de maakindustrie belicht. Dit eerste blog gaat in op de veranderingen en trends die gekend worden in deze industrie, waarbij de focus ligt op het cruciale belang van Information Governance.

Industry 4.0 in een notendop

Geopolitieke verschuivingen, veranderingen in arbeidspotentieel, gestreste toeleveringsketens, nieuwe technologieën en ingrijpende milieumaatregelen spelen zich wereldwijd af en raken ons allemaal. De maakindustrie, als een van de meest mondiale sectoren, ervaart de impact van deze “gamechangers” als geen ander. Volgens Angelo zijn ingrijpende aanpassingen nodig op alle vlakken van de bedrijfsvoering om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We spreken van de “Vierde Industriële Revolutie”, ook wel Industry 4.0 genoemd. “Industry 4.0 verwijst niet alleen naar het einddoel, maar ook naar de transformatie naar zo’n ultiem geautomatiseerde en gedigitaliseerde productieomgeving.” aldus Angelo. 

Daarnaast hanteren we de term digitale transformatie”, maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk precies mee? Digitale transformatie omschrijven we als “het investeren in en implementeren van digitale mogelijkheden in combinatie met datagedreven processenén de integratie ervan in bedrijfsprocessen en op de werkvloer”. Gebruikmakend van het momentum van de pandemie hebben sommige organisaties geïnvesteerd in hun digitale transformatie om hun positie te verstevigen en veerkrachtiger te worden. “Deze organisaties ondervonden ook hoe complex die transitie is, hoeveel “meer” erbij komt kijken en dat “zo’n ‘nieuw’ bouwwerk” alleen overeind blijft op een solide, betrouwbare fundering.” benadrukt Angelo.

Information governance fungeert als de rode draad die de fundamenten van Industry 4.0 stabiliseert en versterkt.

Te midden van de explosief groeiende berg van informatie – tegenwoordig eerder ketens van informatiebergen – rijst de vraag hoe je ervoor zorgt dat de benodigde informatie steeds sneller en accurater beschikbaar is binnen de juiste context. De inzet van nieuwe technologie leidt echter niet vanzelfsprekend tot het verdwijnen van inefficiëntie en tijdsverlies. Deze ”digitale frictie” is nog steeds merkbaar aanwezig, blijkt uit respons van de industrie. "Vanuit een Information Management perspectief fungeert “Information Governance” daarom als de rode draad die de fundamenten van Industry 4.0 stabiliseert en versterkt. Dit maakt organisaties wendbaarder en veerkrachtiger voor de toekomst. 

Onder Information Governance verstaan we "het raamwerk van beleid, principes en procedures waarbinnen de levenscyclus en het belang van informatie tot uiting kan komen."

“Op beslismomenten is Information Governance de betrouwbare katalysator om binnen het operationele, juridische en economische bolwerk tot evenwichtige en gewogen besluitvorming te komen.” legt Angelo uit. Hij licht twee voorbeelden hiervan uit: 

  • Supply Chain herevaluatie 
  • Smart Factories

Supply Chain herevaluatie

De gevolgen van de pandemie zetten al een heroverweging van supply chain strategieën in gang. Echter, dwingen de momenteel toenemende arbeids- en transportkosten, milieuwetten en algehele economische instabiliteit organisaties tot ver(der)gaande en aanvullende aanpassingen. De toenemende vertakking van de verschillende actoren die impact hebben op deze keten, creëert een steeds fijnmaziger netwerk van informatiestromen, meer datagedreven beslispunten en een hogere complexiteit en afhankelijkheid. Het streven is om – real time – overzicht en inzicht te krijgen met meer flexibiliteit en betrouwbaarheid. Volgens Angelo is het essentieel om over een schaalbare, robuuste en betrouwbare information governance te beschikken, die ondersteund wordt door een geïntegreerd modulair informatie-ecosysteem met krachtige technologische tools. “Een concreet voorbeeld hiervan is: Hoe zorg je ervoor dat je overal in deze geïntegreerde keten van ERP, PLM, WMS, TMS en DMS, te allen tijde de actuele versie van alle officiële documenten, benodigde ‘handtekeningen’ en exacte instructies voorhanden hebt?” 

De echte effectiviteit van een veerkrachtige keten wordt pas zichtbaar wanneer je te maken krijgt met een verstorende factor en je in staat bent om deze met minimale effort en minimaal verlies om te buigen. ”Op zo’n moment wil je niet hoeven zoeken naar contracten, order- en transportafspraken en instructies voor hiervoor ingerichte oplossingsscenario’s, je wilt ze direct kunnen uitvoeren via gestroomlijnde processen”, zegt Angelo. “Daar vind je je echte veerkracht.” Een goed verankerde en gedragen Information Governance levert de basis hiervoor en garandeert de betrouwbaarheid om op enig moment snel te kunnen handelen.

Smart Factories 

Met de voortdurende, versnellende digitale en technologische vooruitgang als katalysator, zien we een opkomst van een nieuwe manier van produceren, maar ook een nieuwe kijk op consumeren. “Smart Factories” zijn de paddenstoelen van deze vierde industriële revolutie en illustreren de verschuiving van fysiek naar analytisch werk. Onderzoek van Deloitte geeft aan dat 86% van de industrie deze 'smart factories’ als het onvermijdelijke middel ziet om concurrerend te blijven. 

Een aantal sector-specifieke toepassingen en bouwstenen van Smart Factories omvatten:

1.   IIoT en generatieve AI: Talloze sensoren binnen end-to-end productie-, onderhoud- en bevoorradingsprocessen leveren via 5G real-time bergen aan data met betrekking tot het presteren van onderdelen in de keten. Generatieve AI analyseert deze grote hoeveelheden geaggregeerde informatie op zoek naar patronen, trends en afwijkingen. Door een geïntegreerde informatieketen kan een melding via een workflow direct doorgezet worden naar een onderhoudsorder of de initiatie voor een veranderproject. Zo ontstaat een geautomatiseerde verbetercyclus (“continuous improvement”) en kan er verder vooruit gekeken worden, waardoor onverwachte kostbare downtime kan worden vermeden. 

2.   Digital Twin en Metaverse: Nog een stap verder vinden we complete virtuele replica’s van objecten en systemen, die ‘bijna tastbaar’ de werking of verstoring zichtbaar maken. Zo ontstaat direct inzicht in de impact, kunnen aanpassingen worden getest en scenario’s gesimuleerd, zonder het daadwerkelijke productieproces te verstoren. Deze digitale mogelijkheden worden tevens succesvol ingezet bij personeelstraining of visualisaties van het virtuele product aan klanten.

Bovenstaande toepassingen zijn markante voorbeelden van een ingrijpende Digitale Transformatie.

Productbeschrijvingen, onderhoudsinstructies en -checklists, de link naar de digital twin, je wilt al deze (“360 graden”) informatie direct en binnen een klik bij de hand hebben en de betrouwbaarheid ervan borgen door een stevige Information Governance.

Van de organisaties die vooroplopen in hun digitale transformatie, valt veel te leren over het kiezen van de juiste technologieën, maar vooral ook over het succesvol integreren ervan in hun ecosysteem en processen. Bij deze early adopters, laat onderzoek van Gartner zien, blijkt het gewenste doel soms onvoldoende bereikt te zijn. Angelo: "Goede begeleiding van zo’n digitale transformatie door deskundige en ervaren organisaties met kennis van zowel de verandering als de adoptie, gecombineerd met inhoudelijke kennis van de processen en het vakgebied, vergroot dat succes aanzienlijk.”

Een gezamenlijke reis

Onderzoek van verscheidene trendanalyses toont aan dat de maakindustrie de komende tijd flink investeert in bovengenoemde aanpassingen en technologieën, maar men beseft ook dat de transformatie fors en veelzijdig is. Naast de vaak technische transitie van legacy-systemen met beperkte digitale flexibiliteit naar nieuwe platforms, gaat het vooral ook om het herijken en opnieuw definiëren van de fundamenten van Information Governance. Dit vormt de basis voor het realiseren van een robuuste maar flexibele Industry 4.0. 

Bij delaware hebben we jarenlange ervaring in huis, en zijn we vertrouwd met de standaarden en specifieke processen van de maakindustrie. Hierbij houden we niet alleen rekening met het tailormade afstemmen van de juiste mix en de volgorde van de te nemen stappen, maar leggen we ook grondig het totaaloverzicht en het essentiële fundament van Information Governance vast.

Meer informatie?

Wil jij ontdekken hoe jouw organisatie de vruchten kan plukken van een gefundeerde Information Governance? Ik vertel je er graag meer over!

Gerelateerde content