6 uitdagingen voor de voedingsindustrie en de elementaire rol die een ERP-oplossing hierin speelt

23 06 2022
 • IT
 • food
 • SAP

Als je nú investeert in een goede Enterprise Resource Planning (ERP-)oplossing, ben je als levensmiddelenproducent beter toegerust om het bedrijf succesvol te laten groeien op een toekomstbestendige manier.

Als we naar actuele prognoses kijken, dan gaan die uit van 3,6% groei van de wereldwijde voedselconsumptie. Die groei is grotendeels gedreven door de veranderende consumentenvraag en het hoge tempo van technologische ontwikkelingen. De keerzijde is dat de voedingsindustrie de komende jaren talloze uitdagingen te wachten staat. Denk aan hogere verwachtingen en een veranderende vraag van consumenten en winkels. Daarom kun je als producent niet het risico nemen dat je een verkeerde strategie hanteert en achteropraakt.

In dit blogartikel bespreken we de belangrijkste uitdagingen waar de sector op dit moment voor staat en laten we zien hoe ERP-technologie je kan helpen om deze uitdagingen aan te gaan, jouw bedrijf een boost kan geven, zodat je de concurrentie voor kunt blijven. Dit zijn de zes uitdagingen voor de voedingsindustrie:

1. Voldoen aan de consumentenvraag

Als voedingsproducent is het belangrijk dat je de vraag van de consument goed kan doorgronden en hierop kan anticiperen. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld met een rapportagetool. Dit is een van de meest efficiënte en betrouwbare manieren om inzicht in de consumentenvraag te krijgen. Met business intelligence krijg je een duidelijker beeld waar de vraag naar producten vandaan komt en wanneer deze hoog of laag is. Dat maak je gewoon inzichtelijk binnen je ERP-oplossing. Je kunt vervolgens goed onderbouwde beslissingen nemen, gebaseerd op (veranderingen in) de vraag.

2. Informeren over productontwikkeling

Afhankelijk van het product, kunnen de wensen van de consument in hoog tempo veranderen. Daarom is het voor sommige voedingsmiddelenfabrikanten nodig om snel te innoveren en veranderingen in de productie aan te brengen. Toch hebben veel bedrijven nog moeite met het optimaal benutten van productie- en receptuurgegevens. Een ERP-oplossing ondersteunt onderzoeks- en ontwikkelingsteams om formules en processen te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen of duurzamer te produceren, waardoor je kosten kunt verlagen.

3. Voedselveiligheid en -kwaliteit 

Het is van cruciaal belang dat de veiligheidsnormen in de voedingsindustrie worden nageleefd. Het is namelijk moeilijk om het vertrouwen van de consument te winnen én je kunt het gemakkelijk weer beschadigen. Zorg er daarom voor dat je voldoet aan de actuele wet- en regelgeving voor voedselveiligheid en de kwaliteit van voedingsmiddelen. Voor het terugroepen van producten moet je producten kunnen traceren, van nog vóór de productie tot in de schappen van de winkel. Wanneer je dat niet op de juiste manier doet, riskeer je het verlies van klanten, een boete en - nog erger - reputatieschade. Een ERP-systeem helpt je om:

 • Producten te traceren en terugroepacties te beheren.
 • Kwaliteitsaudits uit te voeren, zodat je zeker weet dat je voldoet aan de regelgeving voor de voedselveiligheid en –kwaliteit.

4. De supply chain inzichtelijk maken

Vaak is de supply chain van de voedingsindustrie ontzettend versnipperd. Daarom is het van belang dat je door de hele keten heen zicht hebt op je producten: van de grondstoffen tot en met de producten in het magazijn of de winkel. Ook voorraadbeheer is cruciaal. Want als je klanten regelmatig moet teleurstellen, dan gaan ze al snel over op producten van de concurrent. Met een ERP-systeem kun je producten van begin tot eind volgen, zodat je ze op tijd kunt leveren en minder risico loopt op: 

 • Kwaliteitsproblemen en bedorven producten.
 • Problemen met de voedselveiligheid. 
 • Problemen met houdbaarheidsdata (vooral belangrijk voor consumptiegoederen). 

Met een ERP-systeem kun je bovendien voorraden in de gaten houden, omdat je tijdig een waarschuwing krijgt wanneer de voorraadniveaus dalen.

5. Kostenbeheersing 

Marges worden steeds kleiner en de kosten voor grondstoffen en energie stijgen voortdurend. Door verspilling tot een minimum te beperken en de operationele efficiëntie in je bedrijf te optimaliseren, is het mogelijk om de kosten beheersbaar te houden en de winst verhogen. Maar om deze efficiëntieslagen te realiseren, is het nodig om slimmer te werken. Met een ERP-oplossing kun je kansen ontdekken om kosten te besparen, het risico op menselijke fouten verkleinen en processen stroomlijnen.

6. Voedselfraude

De vraag naar goedkoop voedsel is een van de oorzaken van voedselcriminaliteit - een groot probleem dat het consumentenvertrouwen (met name in specifieke producten) dreigt te ondermijnen. De voedingsindustrie werkt er hard aan om dit tegen te gaan, maar voedselfraude kwam lager op de agenda te staan tijdens de lockdowns. Toen was het vooral van belang om voedsel zo snel en goedkoop mogelijk in de schappen te krijgen. Een ERP-oplossing zorgt in ieder geval voor een solide en transparante productie- en bevoorradingsketen.

Een ERP-oplossing voor de voedingsindustrie

Een ERP-systeem, speciaal voor de voedingsindustrie, biedt uitgebreide functionaliteiten om je productieactiviteiten van begin tot eind te sturen. Zo kun je de verplaatsing en opslag van voedselproducten beter beheren - vanaf het moment dat de ingrediënten in de fabriek aankomen tot het moment dat de producten bij de klant op tafel belanden.

De belangrijkste voordelen van een specifieke ERP-oplossing voor voedselproducenten? Je kunt: 

 • Beter voldoen aan de (veranderende) consumentenvraag. 
 • Stappen zetten om processen efficiënter in te regelen en kosten te beheersen. 
 • Je bedrijf toekomstbestendig laten groeien.
 • De voedselveiligheid en de naleving van kwaliteitsnormen verbeteren.

Een ERP-oplossing is vooral bedoeld om de meest complexe productie- en distributieprocessen beheersbaar én betaalbaar te maken. Daardoor kun je sneller inspelen op actuele trends en ontwikkelingen en bedrijfsgroei mogelijk maken.  Wil je meer weten over het ERP-systeem afgestemd op de food industrie?

Onze aanpak

Al bijna 20 jaar helpen we onze klanten aan een passende ERP-oplossing voor hun bedrijf. Voor nu én voor de toekomst. We hebben kennis van jouw branche, zijn bereikbaar en flexibel, en bouwen graag aan duurzame langetermijnrelaties.

Benieuwd wat Delaware voor jouw bedrijf kan betekenen? Met FAST FOOD, een ERP-systeem speciaal ontwikkeld voor ambitieuze bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, spelen we gericht in op de unieke uitdagingen in deze sector. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de functionaliteiten van het FAST FOOD ERP-systeem.