Engineer to Order in SAP - koppel je CAD-software rechtstreeks aan de productie

24 11 2021
  • IT
  • discrete manufacturing

Maakbedrijven hebben de laatste tijd nogal wat voor de kiezen gekregen. Corona werd gevolgd door een grondstoffencrisis en vervolgens door exploderende energieprijzen. Tegelijk is de klant gewend om alles te kunnen bestellen in zo ongeveer elke ordergrootte. En ondertussen kun je nauwelijks aan gekwalificeerd personeel komen. Een van de technologieën die kunnen helpen om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het integreren van CAD-data in ERP-software om zo end-to-end geïntegreerde ‘engineer to order’ processen te creëren. Is dit ook wat voor jouw bedrijf?

Uit een onderzoek van McKinsey blijkt dat het vermogen om met grote veranderingen om te gaan een indicatie is voor de overlevingskansen van een onderneming. In de huidige tijd zullen veel bedrijven tegen wil en dank aan een test van deze bewering onderworpen worden. De gevolgen van de Corona-pandemie zullen nog jaren merkbaar blijven: tekort aan grondstoffen, de wereldwijde logistiek draait slechts mondjesmaat en de energieprijzen rijzen de pan uit.

De laatste drie ‘veranderingen’ trekken een zware wissel op de maakindustrie. We krijgen steeds meer te maken met onbekende variabelen, waar je als productiebedrijf snel op moet kunnen anticiperen. Het antwoord moet komen van digitalisering. De voordelen zijn bekend: je hebt altijd real-time inzicht in alle bedrijfsprocessen, fouten met invoer van gegevens worden voorkomen en iedereen kijkt naar dezelfde product data, om het maar even kort op te sommen. Kortom, opereren op basis van een ‘single source of truth’.

Voor de maakindustrie is het vermogen om maatwerk te leveren steeds belangrijker. Klanten vragen om kleinere series en om speciale producten, en worden daarbij ook nog eens steeds veeleisender. Controle over het ‘Engineer to order’ (ETO) proces speelt een centrale rol in de concurrentieslag. Gelukkig is het mogelijk om het ETO-proces en de bijbehorende productdata te integreren in je ERP-software. 

Complexiteit beheersbaar maken

Alles draait hierbij om het beheersbaar maken van de complexiteit van het proces en het product. Verschillende maatwerkproducten die zijn gebaseerd op eenzelfde basismodel kunnen gemakkelijk fouten bevatten wanneer een ontwerp niet goed gecommuniceerd wordt met de productievloer. Onvolledige informatie over een ontwerp kan ervoor zorgen dat de juiste onderdelen niet op tijd binnen zijn wanneer de productie moet starten.

Integratie van CAD-data binnen het ETO-proces zorgt ervoor dat alle informatie die nodig is om een product te fabriceren al aanwezig is in de ERP-software. Plastisch gezegd: een CAD-geometrie bevat niet alleen de dimensionele data, maar ook metadata zoals materialen en machinale bewerkingen. Zo weet je waarvan het gemaakt wordt en zelfs hóé het gemaakt moet worden. 

Een eenvoudig, maar sprekend voorbeeld: een fabrikant moet een metalen doosje produceren. Daarbij is niet alleen een 3D-ontwerp belangrijk, maar ook hoe dit doosje optimaal kan worden gemaakt. Welke bewerkingen moeten in welke volgorde worden gedaan? Eerst vouwen en dan stansen, of toch eerst stansen en dan vouwen? Deze informatie maakt onderdeel uit van  de ‘single source of truth’ op basis van de CAD-data.

Moet er iets gewijzigd worden aan het ontwerp, dan zorgt de integratie van engineering binnen het ETO-proces automatisch voor een nieuw model binnen de ERP-software, weer inclusief alle nodige informatie, dat gedeeld kan worden met de fabriek. Gecontroleerd door versiebeheer op basis van ‘Engineering Change Request’ en ‘Engineering Change Order’ processen. En voor de duidelijkheid, we praten hier niet over een blauwdruk op papier, en wordt er ook niets tussen mensen overhandigd. Het ERP-systeem communiceert direct met de engineering-software en de productiesystemen en alles wordt digitaal uitgewisseld. 

Ketenintegratie

ETO betekent niet alleen een nauwe samenwerking met klant, maar ook nauwe samenwerking met ketenpartners. Eenduidige informatie-uitwisseling op basis van een ‘single source of truth’ is hier een must omdat al in de designfase de systeemintegratie tot stand komt. Naast engineering-integratie met ketenpartners spelen supply-chain netwerken een belangrijke rol, waarbij ERP-systemen aan elkaar worden gekoppeld.

Voor de maakindustrie wordt het gecontroleerd uitvoeren van het ETO-proces steeds meer van levensbelang. Het zorgt voor optimale marges, en er worden kosten bespaard op grondstoffen doordat er minder uitval is als gevolg van onnodige productiefouten. ‘Morsen’ kan niet meer, bedrijfsvoering staat onder druk en competitie uit het verre en nabije Oosten ligt op de loer. Bovendien kun je heel snel inspelen op de behoefte van de klant, en ook kleinere series worden rendabel. 

Wil je weten of we op het gebied van Engineer to Order in combinatie met SAP ERP iets voor je kunnen betekenen?

Vul dan de Maturity Scan in en ga met ons in gesprek!

gerelateerde content