De snelste weg van engineering naar manufacturing BOM

14 02 2022
  • IT
  • SAP

Om vanuit een industrieel ontwerp naar daadwerkelijke productie te komen is complex. Hoe kun je dat in goede banen leiden en tegelijkertijd de kosten beheersbaar houden? Wanneer je je CAD gekoppeld hebt met SAP ERP, dan wordt ook de laatste stap naar de stuklijst voor de productie gemakkelijker. We leggen uit hoe Visual Manufacturing Planner de missing link is tussen design en productie.

Als maakbedrijf zijn er nogal wat uitdagingen op het gebied van productie. De ontwikkelkosten zijn traditioneel hoog, net als de productie zelf. Je hebt te maken met toenemende complexiteit in de producten, terwijl de klant steeds vaker om kleinere series vraagt. Dat alles met de druk om zo snel mogelijk naar de markt te gaan en de tijd tussen idee en product steeds korter te maken. In twee eerdere blogs hebben we al verteld hoe ERP daarin een belangrijke rol kan spelen. 

Door CAD te integreren in je ERP-systeem, zorg je ervoor dat de output van productontwikkeling consistent is, dat iedereen naar dezelfde data kijkt en dat er geen vergissingen ontstaan wanneer een ontwerp naar de productie moet. Dankzij het SAP Engineering Control Center (ECTR) heeft de engineer een grafische user interface ter beschikking waarmee het 3D-ontwerp uit CAD direct de bijbehorende stuklijst genereert. Dit heet ook wel de Engineering Bill of Materials, of eBOM. Dit is al tijdwinst, want ooit gebeurde dit gewoon op basis van 2D tekeningen, met een lijst met materialen en componenten ernaast met verwijzingen (posnummers) naar de tekening.

Complexe stappen

Maar om van deze eBOM te komen naar de werkelijke lijst die in productie gebruikt kan worden, zijn nog wat stappen nodig. Er moet bepaald worden welke onderdelen of halffabricaten in welke volgorde moeten worden gemaakt. Dat levert een nieuwe stuklijst op met onderdelen die op een andere manier gegroepeerd zijn, de zogeheten Manufacturing Bill of Materials of mBOM. Om die af te leiden uit de eBOM is de taak van de werkvoorbereiding.  

Even terug naar de situatie met de tekeningen: de werkvoorbereider moest op basis van de combinatie tekening en lijst bepalen welke onderdelen hoe en in welke volgorde moeten worden geproduceerd en geassembleerd. Dit werd vervolgens in een spreadsheet gezet, met alle mogelijke complicaties van dien: verschrijvingen, door onduidelijkheid in de tekening verkeerd overgenomen, enzovoort. 

Binnen SAP is er de tool Visual Manufacturing Planner (VMP). De VMP gebruikt de eBOM als input en geeft de structuur visueel - in 3D - weer in een venster. De afgeleide mBOM staat op dezelfde manier in een ander venster. In dat venster kan de werkvoorbereider naar hartenlust werken om de juiste structuur aan te brengen waarmee productie aan de slag kan.  

Wanneer engineering met een gewijzigd ontwerp komt – een andere versie voor een klant, of een verbeterd model – dan ziet de werkvoorbereider die aanpassingen aan het model direct in zijn werkvenster. Dat vormt dan weer de basis voor een nieuwe mBOM voor het gewijzigde product - de relaties tussen eBOM en mBOM blijven behouden. De wijzigingen kunnen daardoor op een complete, correcte en consistente wijze doorgevoerd worden. Het grote voordeel is natuurlijk tijdwinst, maar ook duidelijkheid wat betreft de kostenramingen. Je weet tot in detail welke componenten nodig zijn en hoeveel tijd het kost om de subassemblages te maken. En dat levert een compleet inzicht op en een forse stap richting de intelligent enterprise.

Wil je weten hoe SAP ERP jouw maakbedrijf kan helpen om slagvaardiger te worden?

Vul dan de Maturity Scan in en ga met ons in gesprek!

gerelateerde content