De Verspillingsvrije Week: hoe zet je gamification in tegen voedselverspilling?

12 09 2022
  • IT
  • food

12 tot en met 18 september 2022 vond de vierde editie van de ‘Verspillingsvrije Week’ plaats. Met dit initiatief wil de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling ons bewustmaken van hoeveel eten we eigenlijk weggooien en welke impact dat heeft op het klimaat. Bovendien word je uitgedaagd om zo min mogelijk voedsel te verspillen. Maar hoe creëer je bewustwording over voedselverspilling op de werkvloer? delaware en Cérélia bundelden hun krachten en onderzochten dit vraagstuk binnen ons innovatieplatform DEL20. In het kader van de Verspillingsvrije Week delen we graag de uitkomst van dit innovatieve traject.

Afval verminderen door bewustwording op de werkvloer

Veel bedrijven hebben te maken met voedselverspilling op de werkvloer, zo ook Cérélia. Cérélia, internationaal leverancier van pannenkoeken, poffertjes en koelversproducten, kwam daarom met het idee om een app te ontwikkelen met als doel bewustwording over afval te creëren. Door hier een spelelement (gamification) aan toe te voegen, zou dit de betrokkenheid van medewerkers verhogen. Samen met delaware is een Proof of Concept ontwikkeld, die Cérélia in de praktijk kon testen. Zo werd de eerste stap naar bewustwording over minder afval op de werkvloer gezet. 

Samen winnen met hoge afvalscores

Gamification is een middel om gewenst gedrag te stimuleren. Perfect dus om het gebruik van de app van Cérélia leuk en uitdagend te maken. Zo meet de app de afvalscore per ploegendienst en per afdeling. Bovendien is deze gekoppeld aan de Intranet app van elke medewerker. Aan het einde van hun shift ziet iedere ploeg direct hun afvalscore. Hoe minder afval? Hoe hoger de score! En dat leidt tot een winnend team met de hoogste afvalscore. 

Door gebruik van de app is bij ons op de werkvloer bewustwording ontstaan omtrent afvalreductie. Tevens kwamen er mooie verbetervoorstellen vanuit de werkvloer om afval te verminderen die nu worden toegepast in de manier van werken. 
Linda van Dalen, Personeelsadviseur Cérélia Netherlands B.V.

Gamification tegen voedselverspilling

De medewerkers van Cérélia werden zich bewust van de hoeveelheid afval die werd weggegooid en pasten hun gedrag aan. Met de app is het doel van Cérélia bereikt: meer bewustzijn voor voedselverspilling op de werkvloer, wat tot uiting kwam in aanpassingen in de manier van werken. En door gamification werd dit doel nog leuker gemaakt voor alle medewerkers, waardoor zij meer betrokken waren. Kortom, een geslaagde Proof of Concept. Bovendien wordt er momenteel gekeken naar hoe de app verder geprofessionaliseerd kan worden. 

Wil je meer weten over hoe je gamification kunt inzetten binnen jouw organisatie om bewustwording onder je medewerkers te vergroten? Of heb je andere ideeën om gamification toe te passen om doelen te bereiken? Neem dan gerust contact op.

gerelateerde content