Visproducent Anova Seafood in samenwerking met delaware: van trade naar private label

05 01 2018
  • food
  • SAP

Anova Seafood werkt als internationale leverancier dagelijks met verse en diepgevroren vis voor de retail en foodservice. Opereren in deze branche is uitdagend. Het product moet altijd van topkwaliteit zijn en de wettelijke regelgeving verandert continu. Dat vergt een gestructureerde werkwijze met een software- of ICT-systeem dat daarbij ondersteunt.

Meer structuur en een nieuwe werkwijze

De kerntaak van Anova Seafood is het produceren, verpakken en distribueren van diepgevroren en verse vis. Veel van haar klanten zijn retailers, die vis onder haar eigen merk op de markt willen brengen. Daarom wilde Anova Seafood graag de switch maken naar een private label bedrijf. Ook werd een deel van de productie uitbesteed. Om de controle op de externe productielocaties te verhogen, had Anova Seafood de wens om vanuit een ERP-applicatie de uitbestede productie aan te kunnen sturen. Daarvoor is een gestructureerde en overzichtelijke werkwijze een vereiste. 

Het ERP-systeem dat Anova Seafood voorheen gebruikte, bevatte veel maatwerk en was daardoor complex geworden, lastig te beheren en niet eenvoudig te upgraden. Doordat de bedrijfsprocessen van Anova Seafood niet in de volle breedte werden ondersteund, werd vaak buiten het systeem om gewerkt met alle risico’s van dien. Zo kon bijvoorbeeld een transport last-minute worden gewijzigd, wat aan de achterkant veel werk opleverde om het proces kloppend te houden.

Teruggaan naar de basis was noodzakelijk: wat is de visie, missie en strategie van Anova Seafood en wat is er nodig om dat te bereiken? De beste service leveren, efficiency en meer inzicht in marges, transportkosten en traceability staan daarbij voorop. Daarvoor is een grote mate van Operational Excellence nodig. Dat vraagt om een oplossing die Anova Seafood helpt om te blijven groeien in de continu veranderende markt.

gerelateerde content