Emmaüs zet zorgnetwerk kracht bij met gedeelde strategie

11 02 2021

Emmaüs, een netwerk van 26 zorginstellingen in de provincie Antwerpen, combineert bijna alle domeinen van de gezondheidszorg (zoals ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, woonzorgcentra, thuisbegeleiding, dagopvang en dienstencentra) om de beste zorg aan haar patiënten en bewoners te bieden. In het belang van een sterker collectief, werkt Emmaüs samen met delaware om een co-creatiestrategie met concrete doelstellingen uit te rollen.

De visie van Emmaüs is altijd gericht geweest op de synergie tussen verschillende zorgorganisaties met respect voor individuele verschillen. Vooral tijdens de beginfase van de COVID-19 pandemie kon het netwerk de verschillende leden goed samenbrengen voor een gezamenlijk strijdplan door onderling informatie, expertise en middelen te delen. "Ik geloof sterk in pragmatische en concrete samenwerkingen", zegt Inge Vervotte, directeur van Emmaüs. "Die moeten de behoeften uit het veld dienen, in plaats van de overkoepelende structuur.” Op deze manier kunnen de leden autonoom blijven in een platte organisatiestructuur zonder al te veel regels die vaak in grote organisaties worden opgelegd. 

Een toekomstbestendige netwerkstrategie

Het zorgnetwerk gaat momenteel door een periode van vernieuwing. Vervotte vult aan: "Sinds de oprichting van het netwerk in 1998 hebben veel oudere medewerkers en managers het stokje doorgegeven aan een nieuwe generatie zorgprofessionals. Het actief betrekken van deze nieuwe leden bij het netwerk en onze besluitvoering is de sleutel tot een gezonde toekomst." Dit was de belangrijkste reden voor Emmaüs om hun bedrijfsstrategie te herdefiniëren. Het netwerk wilde het gesprek aangaan met de leden over hun individuele doelen in het netwerk en de gedeelde waarden van Emmaüs. "Omdat ik al eerder had deelgenomen aan verschillende strategische sessies waar delaware ook aanwezig was wist ik hoe ze te werk gingen en was ik ervan overtuigd dat ze ons konden helpen”, vertelt Vervotte.  

Ter voorbereiding op het jaarlijkse uitstapje met de leidinggevenden van de zorginstellingen stelden Emmaüs en delaware een taskforce samen om de verschillen en overeenkomsten van de leden in kaart te brengen, uitdagingen per sector aan te pakken en een gezamenlijke toekomstvisie te formuleren. Vervotte: "Het is cruciaal om de onderscheidende kenmerken van onze leden tastbaar te maken. Het is de enige manier om te voorkomen dat vermeende overeenkomsten of verschillen een sterke samenwerking in de weg staan." Geert Scheipers, partner bij delaware, is het daarmee eens: "Het is altijd een goed uitgangspunt om aan het begin van zo'n strategische oefening ieders positie duidelijk te hebben, zeker als de achtergrond van elke lid anders is. Dit vormt een goede basis voor onze betrouwbare methode voor strategiemanagement om tot een duidelijke en overtuigende toekomstvisie te komen."Er is een werkgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van elk zorgdomein binnen het netwerk. Deze werkgroep verzamelde meningen van de leden over een breed scala aan onderwerpen via een online enquête en stelde het kader vast voor de strategische oefening.” 

De expertise van het netwerk waarborgen

"Door deze grondige voorbereiding was de strategische bijeenkomst zeer efficiënt en constructief", vertelt Vervotte. “Op basis van de resultaten van de enquête, werden sleutelgebieden benoemd die tijdens de bijeenkomst met alle leden werden besproken.” Samen creëerden we een duidelijk model met de kernwaarden, sterke punten en prioriteiten van Emmaüs." Met de strategiekaart als uitgangspunt werden verschillende expertgroepen opgericht om de specifieke zorguitdagingen, voortgekomen uit de bijeenkomst, op te lossen. "Dit is een uitstekende manier om de strategische doelstellingen van Emmaüs te vertalen in duidelijke en cruciale succesfactoren voor de toekomst", voegt Vervotte toe. "De leden kunnen domein specifieke expertises groeperen of uitwisselen om tot unieke oplossingen te komen. Een belangrijke troef voor ons netwerk." 

Een van de meest urgente uitdagingen die uit deze oefening naar voren kwam, was de groeiende behoefte aan ervaren zorgpersoneel. Vervotte legt uit: "We worstelen allemaal met het dalende aantal gezondheidswerkers in België - door werkdruk en beperkingen in diploma's en competenties. Dit wordt dus een van de belangrijkste kwesties die we in de nabije toekomst samen zullen aanpakken."

Een constructief en betrokken partnerschap

Vanwege COVID-19 beperkingen moest de ledenvergadering digitaal plaatsvinden, maar dat weerhield Emmaüs en delaware er niet van om iedereen bij elkaar te krijgen. Scheipers: "We voorzagen het managementteam van elk lid van de nodige video- en audioapparatuur om de online vergadering zo vlot en professioneel mogelijk te laten verlopen." Die proactieve en flexibele aanpak had volgens Vervotte zeker het beoogde resultaat: "Tijdens onze laatste gezamenlijke sessie kregen we de feedback dat onze leden gestimuleerd waren om onze gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Ik heb grote waardering voor de inspanningen van delaware om de ledenvergadering door te laten gaan zoals gepland. Hun coöperatieve en betrokken manier van werken paste bij mijn eigen directe stijl van communiceren. Als constructieve sparringpartner begrepen zij de specifieke behoeften van Emmaüs, dachten ze mee en gaven zij op maat gemaakte strategische assistentie. 

Op zoek naar gefundeerde en pragmatische strategische begeleiding voor uw organisatie? Neem contact op voor meer informatie.

gerelateerde content