3 food innovations to watch in 2019

12 02 2019
  • finance
  • food
  • SAP
  • Artificial Intelligence

Er gebeurt veel op het gebied van innovatie in de foodindustrie. De toepassingen van drones, data en robotica voeren al jaren de trend-lijstjes, maar staan desondanks nog in de kinderschoenen. Hoe gaan deze tech trends het komende jaar het verschil maken? Tijd om mijn eigen visie op de belangrijkste trends van 2019 op papier te zetten.

Blockchain

De hype rond blockchain van afgelopen jaar zet in 2019 door. Na de vele introductie-workshops, nadere toelichtingen en de eerste pilot-cases, zijn er verschillende productieve toepassingen van blockchain doorontwikkeld. Ik verwacht dat de opgedane kennis en inzichten uit voorgaande jaren, in 2019 tot duidelijkere keuzes leiden. Achttien jaar geleden werkte ik – tijdens mijn eerste baan - al aan een manier om ketens transparant(er) op te zetten. In het co-innovatie programma Agro Keten Kennis zijn hiervoor vele projecten uitgevoerd en inzichten verworven. We deden het toen zonder de technologie die vandaag voorhanden is. Dat blockchain niet de holy grail is voor alle transparantie- en samenwerkingsvraagstukken, wordt door trendwatcher Onno Hansen in dit artikel duidelijk gemaakt. Ook Tony Chocolonely ziet geen toekomst in blockchain na een pilot-versie. Ik ben ervan overtuigd dat blockchain een vaste plek krijgt in de foodindustrie. Voorbeelden zijn de ambities tot transparantie van IBM Food, de kip van Carrefour en het sinaasappelsap van AH en Refresco. Blockchain speelt ook een belangrijke rol in deze ABN AMRO-case over de vraag naar data om een circulaire voedselketen te realiseren.

Robotisering en andere tech ontwikkelingen

We moeten ons niet blindstaren op blockchain als enige technologie die grote veranderingen teweeg gaat brengen. Robotisering, Artificial Intelligence (AI), het gebruik van Big Data en het toepassen van IoT hebben ook een grote impact op de manier waarop we omgaan met voedsel. De toepassing van deze technologische ontwikkelingen maken voedselverwerkende bedrijven efficiënter, sneller, accurater en zorgen voor meer zekerheid in het proces. Tevens zijn ze belangrijk bij het in kaart brengen van trends voor consumenten.

Nadia Menkveld, Sector Econoom bij ABN AMRO, schrijft over de inhaalslag van robotisering in de foodsector die momenteel plaatsvindt.Robotisering helpt bij het besparen van energie, efficiënter omgaan met grondstoffen, het verminderen van verspilling en het verbeteren van werkomstandigheden. Wageningen University & Research deed onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van robots in de voedselketen. In het MatchX-project worden de mogelijkheden onderzocht om agro-producten zonder streepjescode te herkennen. Dit heeft een positief effect op het verminderen van plastic stickers op verpakkingen. Dat robotisering niet eenvoudig is, werd duidelijk in mijn gesprek met Mike Poodt, business consultant innovations bij Rijk Zwaan, tijdens het 4th EU ForumHij geeft aan dat het voor Rijk Zwaan cruciaal is om vandaag bezig te zijn met het ontwikkelen van zaden van een tomaat die wij als consument pas over vijf jaar eten. Bij deze ontwikkelingen wordt samengewerkt met robot developers. Wat zijn de vaardigheden die we de komende jaren bij robots moeten ontwikkelen? En hoe passen we de vorm en groei van planten hierop aan, zodat volledig gerobotiseerde oogst haalbaar wordt?

De impact van social media

In 2019 groeit de invloed van social media op het huidige voedselsysteem nog verder. Consumenten zijn de afgelopen jaren gewend geraakt aan het aanbod van perfect gevormde en gekleurde groenten en fruit. Elke komkommer in de spuermarkt is even lang, elke tomaat even rond. Dat heeft natuurlijk grote voordelen als het gaat om automatische verwerking, maar anderzijds zijn machines niet flexibel genoeg om afwijkende groenten en fruit te verwerken voor consumptie en verspilling tegen te gaan. Als consumenten hebben we weinig zicht op de hoeveelheid afwijkende producten die ons bord niet hebben gehaald. Dit soort berichten over tomaten en pruimen leidden vorig jaar zelfs tot kamervragen. Het voedselsysteem van de toekomst wordt vormgegeven door de sector én door consumenten. Wij, de consumenten, kunnen via social media invloed uitoefenen op alle schakels in de keten en op die manier nemen ideeën snel concretere vormen aan met het terugdringen van voedselverspilling als resultaat. Ik verwacht dat social media-platforms daar een grotere rol gaan spelen.

Lees mijn blog over de drie belangrijkste consumer trends in de foodindustrie hierNeem gerust contact met mij op om verder te sparren over de ontwikkelingen in deze sector!

gerelateerde content