Wat innovatie, eten en IT met elkaar verbindt

22 01 2018
  • IT
  • food

Als ik op een feestje vertel dat ik ontzettend geïnteresseerd ben in innovaties op het gebied van voedsel en voedselproductie, word ik niet altijd even begripvol aangekeken. “Jij doet toch iets met IT? Wat heeft IT nou met innovatie en eten te maken?”, hoor je dan.  Het antwoord is helder. Dat heeft alles met elkaar te maken. 

Herinnert u zich dat liedje van Fluitsma en Van Thijn nog? “Vijftien miljoen mensen… Op dat kleine stukje aarde...”, zongen zij in 1996. Inmiddels zijn we al met ruim zeventien miljoen Nederlanders. Niet alleen de bevolkingsomvang van Nederland groeit snel. Tussen nu en 2050 groeit de wereldbevolking van 7 miljard naarongeveer 9 miljard mensen. De komende 30 jaar moeten we dus manieren bedenken om onze wereldwijde voedselproductie op te schalen om 2 miljard extra monden te voeden. Dat kan alleen door slim te innoveren.

Elke stap optimaliseren

Er zijn allerlei oplossingen denkbaar voor het wereldvoedselprobleem. Een van die oplossingen is het optimaliseren van elke stap in de keten: land tot klant, van grond tot mond. We kunnen elke vierkante meter landbouwgrond optimaal gebruiken. Of zorgen dat de boer op het juiste moment oogst. Opslagcondities optimaliseren. Niets verspillen tijdens de verwerking. In mijn werk zie ik bijna dagelijks kleine, slimme innovaties die bijdragen aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem.

Drones, sensoren en satellieten

Laten we op het land beginnen. Door inzet van steeds goedkoper wordende sensoren, zijn boeren in staat om de condities van de grond en hun gewassen voortdurend te monitoren. Hoeveel water is er gevallen? Wat is de zuurgraad van de grond? Hoeveel zon heeft het gewas gehad? In combinatie met externe data en data van satellieten en verkenningsvluchten met drones is de boer in staat om zijn gewas tot op de vierkante centimeter te volgen en te verzorgen. Taken als bewateren, bemesten en onkruidbestrijding zijn maatwerk geworden. Slimme systemen doen op basis van allerlei berekeningen suggesties voor het beste oogstmoment. De tijd dat de boer naar de lucht, het ochtendrood en de zwaluwen keek om het beste oogstmoment te bepalen, is voorbij. Oogsten is wetenschap geworden.

Ook voedselveiligheid is gebaat bij deze ontwikkelingen. Al die data zorgt voor maximale traceerbaarheid. De boer kan bovendien heel nauwkeurige beloftes doen. Een aardappelboer kan bijvoorbeeld exact de kwaliteit leveren die de afnemer verwacht door op het juiste moment te oogsten.    

Camera ziet defecten

Naast temperatuur en luchtvochtigheid kun je bijvoorbeeld ook de hoeveelheid ethyleen meten, de stof die de rijping in vruchten stimuleert.

Vervolgens wordt het product verwerkt. Al bij de ontvangst van producten kan met spectrale cameratechnologie de kwaliteit van het product worden bepaald. Dit soort camera’s detecteert allerlei hygiëne-  en kwaliteitsdefecten en worden onder meer gebruikt bij de beoordeling van inkomende frietaardappelen. Dit soort technologie helpt je om de kwaliteit van je product te vergroten én de efficiëntie van je processen te verhogen.

Ik kan nog wel even doorgaan. Over de inzet van sensoren in het productieproces. Over het gebruik van machine learning en augmented reality. Over artificial intelligence. Al deze technologieën worden opgepakt en ingezet om processen in de foodsector te verbeteren, verspilling te verminderen en de kwaliteit te verhogen. 

Procesoptimalisatie en de wereld verbeteren hand in hand

Wat al deze voorbeelden vooral vertellen, is dat het verbeteren van je eigen efficiëntie en omzet hand in hand gaan met het vinden van oplossingen van grotere vraagstukken zoals het wereldvoedselprobleem. Het mooie is dat het oplossen van die grote vragen begint met het zetten van kleine stappen. En het doen van kleinschalige experimenten waarin IT en technologie een cruciale rol spelen. Het zijn deze kleine en vernieuwende stappen die uiteindelijk een enorm effect kunnen hebben en zorgen dat het wereldvoedselprobleem over dertig jaar geen probleem meer is. 

Dus ja, ik doe inderdaad iets met IT. Maar ik ben vooral bezig met het oplossen van het wereldvoedselprobleem en help zorgen dat we straks 2 miljard extra kelen extra kunnen voeden. Dát is pas een binnenkomer op een verjaardag.

gerelateerde content