Hybrid modelling in SAP BW/4HANA, het beste van twee werelden?

05 10 2021
  • IT
  • SAP

Veel organisaties staan voor de vraag op welke manier ze hun on-premise datawarehouse gaan inrichten. Wat heeft de oplossing SAP BW/4HANA te bieden voor bedrijven die op SAP draaien of nu gebruikmaken van SAP BW? Ruud Slenders, BW/4HANA consultant bij delaware, legt uit waarom hybrid modelling de grote kracht is van BW/4HANA.

Wat is BW/4HANA?

SAP BW/4HANA is een oplossing voor traditionele on-premise datawarehousing, ten behoeve van operationele rapportage en historische analyse. Maar het biedt ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld een logical datawarehouse-aanpak, Internet of Things toepassingen en data lakes. BW/4HANA is eigenlijk een evolutie van SAP BW die volledig geoptimaliseerd, verweven en afgestemd is op de engines en libraries van SAP HANA, de in-memory database van SAP.

De kracht van BW/4HANA

SAP BW/4HANA brengt de werelden van on-premise datawarehouses en databases steeds dichter bij elkaar. Het gevolg hiervan is de mogelijkheid tot hybrid modelling. Daarbij kun je verschillende databronnen combineren, zoals HANA-views en BW-objecten. Door deze open benadering ben je flexibeler in het modelleren van je datamodel.

Hybrid modelling in BW4HANA

Bij een goede vorm van hybride modelleren, push je complexe formules of logica naar HANA in plaats van ze te verwerken in de applicatielaag van BW. De HANA-database is namelijk beter geschikt om complexe formules te verwerken. Hierdoor kun je data veel sneller laden en verwerken dan voorheen. In BW/4HANA kun je gebruik maken van HANA-modellering zonder formules en logica in ETL’s te hoeven plaatsen, zoals bij traditionele BW-modellering. Dit leidt tot betere prestaties. Met hybrid modelling combineer je dus het beste van twee werelden, BW en HANA.

Profiteer optimaal van hybrid modelling

Je moet dan natuurlijk wel een goed hybride model neer weten te zetten. En dat vraagt om een andere manier van modelleren. Blijf je bij de manier die je gewend was in bijvoorbeeld BW, dan kunnen je modellen gepaard gaan met prestatieproblemen.

Gelukkig kun je dat eenvoudig voorkomen aan de hand van onder andere deze drie handvatten:

  1. Vermijd complexe formules in de BW-query door queryfilters en -restricties naar je HANA-model te pushen.
  2. Voorkom dat je te veel data rapporteert door de data die je nodig hebt te filteren en verwerken met behulp van HANA-inputparameters in plaats van met BW-queryfilters.
  3. Schrijf transformaties in AMDP en voorkom het gebruik van ABAP.

Doordat AMDP op databaseniveau werkt is het immers veel sneller dan ABAP dat via de applicatielaag loopt.

Hybrid modelling maakt een upgrade naar SAP BW/4HANA dus zeer de moeite waard. Als je erin slaagt een goed hybride model neer te zetten, verbeter je de prestaties van je datawarehouse aanzienlijk. Wil je meer weten over het opzetten van hybride datamodellen in BW4HANA? Neem dan contact met delaware BI. Dan onderzoeken we hoe je BW/4HANA optimaal in dienst stelt van jouw bedrijfsprocessen.