Hoe bereid je je voor op datagedreven werken

08 02 2021
  • IT

Een datagedreven organisatie hakt knopen door op basis van actuele, realtime inzichten. Dat klinkt mooi. Maar hoe realiseer je zo’n cultuur? Om écht datagedreven te kunnen werken moet de vraag naar informatie vanuit de business komen en de manier van werken door iedereen worden gedragen. Dat vraagt om een andere manier van werken. In dit blog ontdek je wat er nodig is om met selfservice BI aan de slag te gaan en hoe je de eerste stappen zet op weg naar een datagedreven cultuur.

In veel organisaties is BI nog IT-gedreven. IT levert de rapporten aan waar de business maar wat mee moet gaan doen. Maar juist als je een datagedreven organisatie wil worden, moet de business vragen gaan stellen die je met data kunt beantwoorden. De datagedrevenheid moet vanuit de business worden gedragen

Bekijk ook onze discover talk
“Zo groei je uit tot een datagedreven organisatie”

Inzicht als basis voor verbeteracties

Waarom zou je dat willen, datagedreven werken? Datagedreven werken helpt je om besluiten te nemen, om te sturen op uitzonderingen. Zodat je bijvoorbeeld achterlopende productmarges in de gaten krijgt, of ervoor kunt kiezen om afscheid te nemen van niet rendabele klanten.

Inzicht is hierbij de eerste stap: je krijgt inzicht in wat je nu echt dagelijks doet en of dat ook is waar je mee bezig zou moeten zijn. Op basis van die inzichten kun je verbeteracties ondernemen. Zo zorg je voor meer flexibiliteit, een beter besluitvormingsproces, betere resultaten (sales, winst, marge en meer), of dat je meer kunt doen in minder tijd.

Investeer in een cultuuromslag

Veel organisaties zijn vooral bezig met de waan van de dag, waardoor men niet de tijd neemt om los te komen van het dagelijkse werk en naar de toekomst te kijken. Dat is wel nodig om datagedreven te gaan werken. Dit vraagt ook om een investering. Het kost tijd om een manier te zoeken om dingen anders te doen. Je moet de achterkant van je IT-landschap goed inrichten en mensen moeten ook hun manier van werken veranderen.

Dat vraagt dan weer om een gedragsverandering. Die krijg je alleen voor elkaar door een cultuur te creëren waarin medewerkers om de informatie gaan vragen. Mensen moeten ook het voordeel ervan in gaan zien. Een voorbeeld:  tijdens een BI-project over sales gedreven data wilde een aantal salesmedewerkers met de nieuwe data vanuit het project werken. En met resultaat. Een van de collega's zag hier in eerste instantie niets in, maar toen bleek dat zijn collega's betere resultaten behaalden dan hijzelf, was ook hij om. Naast je collega’s moet ook het management de keuze voor datagedreven werken dragen en er tijd en ruimte voor vrijmaken.

Aan de slag met datagedreven werken

Selfservice BI is een middel. Als je het wil gebruiken moet het dus bij je doel passen. Stel eerst een doel en bedenk dan hoe je dat gaat bereiken.

Begin bij de basis. Zorg dat je een goede fundering hebt zodat je data schoon is en je rapportages een goede weerspiegeling van de werkelijkheid geven. Zorg in ieder geval dat je over het volgende hebt nagedacht voor je van start gaat:

  • Wat zijn rollen en definities? Bepaal ze en leg ze vast.
  • Denk van tevoren na over de data die je hebt: hoe veel is het, wat wil je gebruiken, vanuit welke bron komt het?
  • Bedenk waar je op wil sturen. Hoe wil je je bedrijf runnen, welke KPI’s zijn hiervoor het belangrijkst?

Natuurlijk is dit pas het begin, een allereerste aanzet naar datagedreven werken. Maar alles vastleggen en beveiligen is iets wat klanten vaak vergeten. En dit is juist waar de kern van ons werk ligt: de backend goed inrichten zodat de klant hem probleemloos kan gebruiken.

Is je nieuwsgierigheid gewekt of wil je meer weten over hoe je je organisatie voorbereid op datagedreven werken? Bekijk dan de discover talk “Zo groei je uit tot een datagedreven organisatie” waarin delaware’s Bertil Bor en Abdellah Hamoumi je in drie kwartier alles uitleggen over datagedreven organisaties.

gerelateerde content