Adatvédelmi nyilatkozat

1 A delaware és az Ön adatainak védelme

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban további információkat talál arról, hogy a delaware vállalat milyen módon kezeli az Ön személyes adatait.

A Delaware Consulting CV („delaware”, „mi”) nagyon fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Arra törekszünk, hogy az Ön személyes adatait az (EU) 2016/679 Általános adatvédelmi rendeletnek (a „GDPR”) és a GDPR-hoz igazított nemzeti jogszabályoknak megfelelően törvényes, megfelelő és átlátható módon kezeljük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozattal ezt az elkötelezettséget szeretnénk hangsúlyozni.

Kérjük, szánjon időt rá, és olvassa át a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy még jobban megismerhesse a delaware által kezelt személyes adatok egyes kategóriáit. Emellett bemutatjuk azt is, hogy a delaware milyen jogalapon, milyen konkrét célokra és kinek továbbítja az Ön személyes adatait.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Ön adatvédelmi jogait is bemutatja, ideértve az általunk végzett (bizonyos) adatkezelési tevékenységekkel szembeni tiltakozáshoz való jogát, továbbá elmagyarázza, hogy hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat az alkalmazandó Adatvédelmi törvényekkel összhangban. Jogainak gyakorlása érdekében kérvényt nyújthat be hozzánk a privacy@delaware.pro címen. 

 

2 Mi a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya és kiknek szól?

A delaware a belga jog hatálya alá tartozó vállalat, székhelye a 8500 Kortrijk, Belgium, Kapel ter Bede 86. szám alatt található, és a belga Crossroads Bank for Enterprises banknál a 0479.117.543 cégjegyzékszámon van bejegyezve.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt valamennyi helyzetben a delaware adatkezelőként kezeli az Ön Személyes adatait. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a személyes adatok kezelésének célját és módját.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat a delaware-weboldal minden látogatójának, minden (potenciális) jelentkezőnek, valamint a delaware minden (potenciális) szolgáltatójának és ügyfelének szól.  

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat tekintetében a Delaware Kapcsolt vállalat azokat az egyéb jogi személyeket jelenti, amelyek a Delaware vállalatot irányítják, annak ellenőrzése alatt állnak, vagy közös ellenőrzés alatt állnak vele. E fogalommeghatározás tekintetében az „irányítás” a jogalany ügyeinek irányítására vonatkozó közvetlen vagy közvetett felhatalmazást jelenti az adott jogalany szavazati jogainak, részesedésének vagy gazdasági érdekeltségének legalább 40 százalékát kitevő részvénytulajdon révén.

Amikor Ön egy adott Delaware Kapcsolt vállalat aldoménjét látogatja meg (például a Delaware France aldomainjét), a delaware az adott Delaware Kapcsolt vállalatnak továbbítja az Ön személyes adatait, amely azután adatkezelőként kezeli az Ön személyes adatait. Az ilyen jellegű adatkezelést a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtaknak megfelelően, vagy adott esetben a szóban forgó Delaware Kapcsolt vállalat aldoménjén elérhetővé tett külön Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kell elvégezni. 

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat tekintetében az Adatvédelmi törvény kifejezés a következőt takarja: az Európai Parlament és a Tanács egyének védelméről szóló, a személyes adatok kezelésére és az ilyen adatok szabad mozgására is kiterjedő 2016/679 rendelete (2016. április 27.) („GDPR”), valamint bármely más jogszabály és/vagy rendelet, amelyet a GDPR és az elektronikus Adatvédelmi törvény alapján vezettek be, vagy amely azt vagy ezek bármelyikét végrehajtja, módosítja, helyettesíti vagy konszolidálja, valamint bármely más, a Személyes adatok feldolgozására és a magánélet védelmére vonatkozó alkalmazandó jogszabály.

Személyes adatnak minősül minden, az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Ide tartozik például az Ön neve, fényképe, telefonszáma, e-mail-címe, bankszámlaszáma stb.

Az adatkezelés a Személyes adatokkal (azok egy csoportjával) kapcsolatos műveleteket vagy műveletsort jelenti. Ilyen például az adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, strukturálása, tárolása, frissítése vagy módosítása, visszakeresése, megtekintése, felhasználása, továbbítás vagy terjesztés útján történő nyilvánosságra hozatala, vagy az egyéb módon történő rendelkezésre bocsátása, egyeztetése vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése, függetlenül attól, hogy azt automatikus eszközökkel végzik-e.


3 Mikor és miért dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

3.1 A weboldal látogatása során  

Amikor Ön meglátogatja a Delaware weboldalát, korlátozott mennyiségű, a weboldal kezeléséhez és működtetéséhez szükséges Személyes adatot gyűjtünk. Az Ön hozzájárulásával egyéb Személyes adatokat is gyűjtünk, például a weboldalunk felhasználói élményének optimalizálása érdekében vagy elemzési és statisztikai célokra.

Ezért kérjük, hogy olvassa el a Cookie-nyilatkozatunkat [hivatkozás beillesztése], amikor meglátogatja weboldalunkat. A Cookie-nyilatkozat ismerteti, hogy mik azok a cookie-k, a delaware milyen cookie-kat használ, és hogyan módosíthatja a cookie-beállításokat. Cookie-nyilatkozatunk folyamatosan megtalálható a weboldalunkon.

 

3.2 Fizikai és virtuális események szervezése során 

A delaware időről időre fizikai és virtuális eseményeket szervez, például személyes megjelenést igénylő szemináriumokat vagy tanulmányi napokat, illetve online webináriumokat, amelyekre Ön a weboldalon erre a célra szolgáló űrlapon keresztül, az events@delaware.pro címre küldött e-mailben vagy bármely egyéb regisztrációs módszerrel jelentkezhet. Ennek részeként az Ön személyes adatait az esemény szervezése és lebonyolítása céljából kezeljük, valamint azért, hogy további szükséges információkat tudjunk közölni Önnel.

Az alábbi táblázat a következőket ismerteti: ezeknek a céloknak az érdekében feldolgozott adatok kategóriái, az adatok származási helye, az adatkezelési tevékenység jogalapja, illetve az egyéb felek, akikkel megosztjuk az adatokat.

A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, cégnév, telefonszám, e-mail-cím, munkakör

Közvetlenül Ön a regisztráció során

Delaware mint rendezvényszervező jogos érdekei miatt szükséges

 • Harmadik fél által az események szervezéséhez nyújtott támogatási szolgáltatások 
 • IT-szolgáltatók 

 

3.3 E-könyvek és egyéb online marketinganyagok letöltése során

A delaware időről időre online marketinganyagokat, köztük e-könyveket is elérhetővé tesz a weboldalán. Ha úgy dönt, hogy letölti ezeket az online marketinganyagokat, akkor kifejezett hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy Személyes adatait marketingcélokra feldolgozzuk, ideértve a szóban forgó anyagok biztosítását, valamint az adatok statisztikai és elemzési célokra való feldolgozását, ha vannak ilyenek.

Az alábbi táblázat a következőket ismerteti: ezeknek a céloknak az érdekében feldolgozott adatok kategóriái, az adatok származási helye, az adatkezelési tevékenység jogalapja, illetve az egyéb felek, akikkel megosztjuk az adatokat.

A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, cégnév, e-mail-cím, telefonszám 

Közvetlenül Ön az e-könyv vagy más anyag letöltésére szolgáló űrlapon keresztül

Az Ön kifejezett hozzájárulása

 • IT-szolgáltatók 

 

3.4 Direkt marketing

Ha Ön kifejezetten hozzájárult hírleveleink vagy marketingközleményeink fogadásához, időről időre tájékoztathatjuk Önt szolgáltatásainkról és termékeinkről, valamint legújabb ajánlatainkról szóló információkról, és e célból lehetőségünk nyílik az Ön személyes adatainak a kezelésére. Ha Ön kifejezetten hozzájárult, e célból a Delaware Kapcsolt vállalatai is felvehetik Önnel a kapcsolatot.

Ha a továbbiakban nem szeretne hírleveleket vagy marketingközleményeket kapni, kérjük, értesítsen minket a privacy@delaware.pro e-mail-címen. A marketingtartalmú e-mailekről az Önnek küldött e-mailekben található leiratkozási hivatkozásra kattintva is leiratkozhat.

A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, cégnév, funkció, e-mail-cím, telefonszám, érdeklődési körök   

Közvetlenül Ön a delaware weboldalán keresztül vagy e-mailben 

Az Ön kifejezett hozzájárulása

 • Marketingszolgáltatók 
 • IT-szolgáltatók a Delaware Kapcsolt vállalatainál

 

3.5 Kapcsolatfelvétel során

A delaware weboldalán különböző célokat szolgáló űrlapok találhatók, amelyeken keresztül felveheti a kapcsolatot Delaware vállalattal. Az alábbi, a különböző típusú kapcsolatfelvételi űrlapokra vonatkozó szakaszokban további információkat talál arról, hogy a delaware hogyan kezeli az Ön Személyes adatait.


3.5.1 Az általános kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

Ha konkrét kérdése vagy kérése van, ha jelenteni kíván valamit a Delaware vállalatnak, illetve, ha valamire reagálni szeretne, akkor a weboldalunkon található általános kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül léphet velünk kapcsolatba. Ennek részeként a Személyes adatait a különböző információkérések céljából dolgozzuk fel, többek között azért, hogy válaszolni tudjunk az Ön kérdéseire, eldönthessük, hogy egy adott kérést teljesítünk-e vagy sem, és hogy nyomon kövessük az Ön válaszait. Az adatkezelést tevékenységeink tervezése miatt is végrehajtjuk.

Az alábbi lista a következőket ismerteti: ezeknek a céloknak az érdekében feldolgozott adatok kategóriái, az adatok származási helye, az adatkezelési tevékenység jogalapja, illetve az egyéb felek, akikkel megosztjuk az adatokat.


A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail-cím, ország, cég, munkakör, érdeklődési körök

Közvetlenül Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

A delaware vállalatnak jogos érdeke, hogy megfelelően nyomon tudja követni azokat a kérdéseket, kéréseket és/vagy esetleges panaszokat, amelyekkel kapcsolatban a vállalatot megkeresik, figyelembe véve azt, hogy ebben az esetben mindig gondoskodunk arról, hogy az Ön érdekeit is megvédjük.

 • IT-szolgáltatók 
 • A Delaware Kapcsolt vállalata(i), amely(ek) az Ön kapcsolatfelvételi kérelme által közvetlenül vagy közvetve érintett(ek) 

 

3.5.2 A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül a sajtó számára

Sajtómegkeresés által bármikor kapcsolatba léphet a Delaware vállalattal a megfelelő sajtómegkeresési űrlapon keresztül. Ebben az összefüggésben a Személyes adatait az Ön sajtómegkeresésének kezelése és megfelelő nyomon követése céljából dolgozzuk fel. 

Az alábbi táblázat a következőket ismerteti: ezeknek a céloknak az érdekében feldolgozott adatok kategóriái, az adatok származási helye, az adatkezelési tevékenység jogalapja, illetve az egyéb felek, akikkel megosztjuk az adatokat.


A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail-cím, ország, cég, munkakör

Közvetlenül Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

A Delaware vállalat jogos érdeke, hogy megfelelően tudjon válaszolni azokra a kérdésekre, kérésekre és/vagy esetleges panaszokra, amelyekkel kapcsolatban a vállalatot a sajtón keresztül megkeresik.

 • IT-szolgáltatók
 • A Delaware Kapcsolt vállalata(i), amely(ek)re az Ön sajtómegkeresése közvetlenül vagy közvetve vonatkozik.

 

3.5.3 Egy adott szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódó kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

A delaware vállalat lehetőséget kínál arra is, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen szakértőivel, ha további információval rendelkezik vagy konkrét kérése van egy adott szolgáltatással vagy termékkel kapcsolatban. Ezt a megfelelő kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül teheti meg. Ennek részeként a Személyes adatait a különböző információkérések céljából dolgozzuk fel, többek között azért, hogy válaszolni tudjunk az Ön kérdéseire, eldönthessük, hogy egy adott kérést teljesítünk-e vagy sem, és hogy nyomon kövessük az Ön válaszait. Az adatkezelést tevékenységeink tervezése miatt is végrehajtjuk.

Az alábbi táblázat a következőket ismerteti: ezeknek a céloknak az érdekében feldolgozott adatok kategóriái, az adatok származási helye, az adatkezelési tevékenység jogalapja, illetve az egyéb felek, akikkel megosztjuk az adatokat.


A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail-cím, ország, cég, munkakör, érdeklődési körök

Közvetlenül Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

A Delaware vállalat jogos érdeke, hogy megfelelően tudjon válaszolni a Delaware által kínált bizonyos termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos információkérésekre. 

 • IT-szolgáltatók
 • A Delaware kapcsolt vállalkozása(i), amely(ek)re az információkérés közvetlenül vagy közvetve vonatkozik. 

3.6 Közösségi média

A közösségi médiaplatformokon (ideértve a Facebook, Instagram, LinkedIn és Twitter weboldalakat) keresztül gyűjtött Személyes adatokat feldolgozhatjuk, amennyiben az információ a Delaware vállalattal kapcsolatos vagy annak szól, annak érdekében, hogy (i) első kézből válaszoljunk a megkeresésekre vagy panaszokra, (ii) figyelemmel kísérjük online hírnevünket, (iii) a Delaware vállalatról és szolgáltatásainkról szóló, Ön által közzétett ajánlásokat beépítsük belső és külső kommunikációnkba, valamint (iv) javítsuk termékeink és/vagy szolgáltatásaink minőségét, és azonosítani tudjuk azokat a lehetőségeket, amelyekre a Delaware összpontosíthat.

A közösségi médiában található weboldalaink némelyike lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját anyagokat tegyenek közzé. Ne feledje, hogy a közösségi médiában közzétett minden anyag nyilvánosan hozzáférhető, ezért azt mindenki láthatja. Ezért óvatosnak kell lennie bizonyos személyes adatok, például pénzügyi információk vagy lakcímek ilyen platformokon keresztül történő közlését illetően. Nem vállalunk felelősséget harmadik felek által tett intézkedésekért, ha Ön személyes adatokat tesz közzé valamelyik közösségi médiaplatformunkon, például a Facebookon vagy az Instagramon. Ezzel kapcsolatban olvassa el a használt platformok adatvédelmi és cookie-nyilatkozatait is.

Az alábbi lista a következőket ismerteti: ezeknek a céloknak az érdekében feldolgozott adatok kategóriái, az adatok származási helye, az adatkezelési tevékenység jogalapja, illetve az egyéb felek, akikkel megosztjuk az adatokat.


A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, felhasználónév, e-mail-cím és bármely más, a fent leírt célok szempontjából releváns Személyes adat, amelyet megoszt velünk, vagy amelyet a közösségi médiában közzétesz.

Közvetlenül Ön a közösségi médiában nyilvánosan elérhető oldalakon keresztül

 

A Delaware vállalatnak jogos érdeke, hogy a szolgáltatások javítása, az üzleti lehetőségek azonosítása, valamint a belső és külső kommunikáció erősítése érdekében feldolgozza az Ön által megosztott vagy a közösségi médiaplatformokon keresztül nyilvánosan elérhetővé tett Személyes adatokat, tekintettel arra, hogy ebben az összefüggésben mindig biztosítjuk az Ön érdekeinek védelmét is.

 • IT-szolgáltatók
 • A közlemények címzettjei
 • A Delaware Kapcsolt vállalata(i), amely(ek)hez a közösségi médiában megosztott információk közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak.

 

3.7 A Delaware álláshirdetésére való jelentkezés során

Amikor Ön a Delaware weboldalán vagy egy harmadik fél weboldalán, például a LinkedIn-en kereszt­­ül jelentkezik a Delaware vállalat álláshirdetésére, a Személyes adatait toborzási célokból, valamint (jövőbeli) alkalmazottaink adminisztrációja és menedzselése céljából kezeljük. 

Ha azonban az Ön jelentkezése sikertelen (például ha a pozíciót már betöltötték), a Személyes adatait a Delaware ezt követően tizenkét hónapig tárolja. Ezen időszak lejárta után egy e-mailt fog kapni, amelyben megkérjük, hogy nyilatkozzon, hogy a Személyes adatait hosszabb ideig szeretné-e a rendszerben tartani, vagy szeretné-e, ha a Személyes adatait eltávolítanánk a rendszerből. Ha 30 napon belül nem válaszol, adatai automatikusan anonimizáljuk adatbázisunkban. Ez a folyamat minden évben megismétlődik, amíg Ön úgy nem dönt, hogy az adatbázisunkban marad.

Ha a jelentkezése sikeres, egy újabb adatvédelmi nyilatkozatot fog kapni.


3.7.1 Toborzási célok

A toborzással összefüggésben a Delaware az Ön személyes adatait a következő toborzási célokra dolgozza fel: (leendő) alkalmazottak toborzása, adminisztrációja és menedzselése. 


A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, ország, végzettség és tanulmányok, születési dátum, szakmai tapasztalatok, minden olyan Személyes adat, amelyet a Delaware vállalattal megosztott önéletrajzban közöl, minden olyan Személyes adat, amelyet a Delaware vállalattal megosztott kísérőlevélben közöl; minden olyan Személyes adat, amelyet a Delaware vállalattal önkéntesen megoszt; minden olyan Személyes adat, amelyet nyilvánosan megoszt a közösségi médiában (például a LinkedInen).

 • Közvetlenül Ön a Delaware weboldalán található jelentkezési űrlapon keresztül;
 • Közvetlenül Ön a LinkedInen található jelentkezési űrlapon keresztül;
 • Közvetlenül Ön telefonhívások, e-mailek és egyéb kommunikáció útján;
 • Közvetlenül Ön az állásinterjúk során;
 • Közvetlenül Ön a közösségi médián, például a LinkedInen keresztül;
 • Közvetve toborzókon és fejvadászokon keresztül
 • Az Ön kifejezett hozzájárulása a jelentkezés benyújtásakor;  
 • A Delaware vállalattal való szerződéskötés előtt lépéseket kell tenni;     
 • A Delaware jogos érdekei, ideértve a kereskedelmi tevékenységeinek és céljainak a megvalósítását, az alkalmazandó irányelveknek, előírásoknak és magatartási kódexeknek való megfelelést, a Delaware üzleti tevékenységének és szolgáltatáskínálatának a javítását, a Delaware üzletmenetének, részvényeseinek, alkalmazottainak és ügyfeleinek védelmét, a jogi igények kezdeményezését, gyakorlását vagy alátámasztását, valamint a piaci verseny elemzését.
 • Szolgáltatók, annak érdekében, hogy a Delaware biztosítani, fejleszteni, ellenőrizni és javítani tudja a működését és üzleti tevékenységét; 
 • Az Ön által a jelentkezéshez referenciaként megadott vállalatok vagy személyek;
 • Egyes szabályozott szakmák, például ügyvédek, közjegyzők vagy könyvelők, a Delaware vállalatot terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és/vagy jogi igények előterjesztése, gyakorlása vagy védelme érdekében

 

3.7.2 A jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljai

Továbbá a toborzással összefüggésben a Delaware az Ön Személyes adatait az alkalmazandó jogszabályok, rendeletek vagy az illetékes nemzeti hatóságok és más állami szervek határozatai által előírt jogi és szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeli.  

Az alábbi táblázat a következőket ismerteti: ezeknek a céloknak az érdekében feldolgozott adatok kategóriái, az adatok származási helye, az adatkezelési tevékenység jogalapja, illetve az egyéb felek, akikkel megosztjuk az adatokat.


A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, ország, végzettség és tanulmányok, születési dátum, szakmai tapasztalatok, minden olyan Személyes adat, amelyet a Delaware vállalattal megosztott önéletrajzban közöl, minden olyan Személyes adat, amelyet a Delaware vállalattal megosztott kísérőlevélben közöl; minden olyan Személyes adat, amelyet a Delaware vállalattal önkéntesen megoszt; minden olyan Személyes adat, amelyet Ön ezen felül önkéntesen megoszt a Delaware vállalattal

 • Közvetlenül Ön a Delaware weboldalán található jelentkezési űrlapon keresztül;
 • Közvetlenül Ön a LinkedInen található jelentkezési űrlapon keresztül;
 • Közvetlenül Ön telefonhívások, e-mailek és egyéb kommunikáció útján;
 • Közvetlenül Ön az állásinterjúk során;
 • Közvetve toborzókon és fejvadászokon keresztül

Az illetékes nemzeti hatóságok és más állami szervek által az alkalmazandó jogszabályok, rendeletek vagy határozatok alapján a Delaware vállalattól megkövetelt jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (pl. a munkaügyi és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti kötelezettségek).

 • Szolgáltatók, annak érdekében, hogy a Delaware biztosítani, fejleszteni, ellenőrizni és javítani tudja a működését és üzleti tevékenységét; 
 • Egyes szabályozott szakmák, például ügyvédek, közjegyzők vagy könyvelők, a Delaware vállalatot terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és/vagy jogi igények előterjesztése, gyakorlása vagy védelme érdekében;  
 • Állami szervek, a Delaware vállalatot terhelő jogi kötelezettségeknek való megfelelés és/vagy jogi igények előterjesztése, gyakorlása vagy védelme céljából

 

3.8 Ha Ön a Delaware (potenciális) ügyfele vagy a Delaware alkalmazottja 

3.8.1 A Delaware mint adatkezelő által végzett adatkezelés egy meglévő vagy jövőbeli ügyfélkapcsolat menedzselése és adminisztrációja céljából

A Delaware az ügyfeleivel való kapcsolattartásra vonatkozó Személyes adatokat üzleti és adminisztratív célokból kezeli, ideértve különösen (i) az ügyféllel vagy potenciális ügyféllel való kapcsolat ápolását; (ii) projektjavaslatok benyújtását az ügyfélnek vagy potenciális ügyfélnek; (iii) az ügyféllel kötött megállapodás végrehajtását vagy az ilyen megállapodás megkötését megelőző intézkedések megtételét; (iv) a Delaware gazdasági érdekeinek védelmét, a megfelelés biztosítását és a jelentési kötelezettségek ellátását (például a vonatkozó irányelveinknek és jogi kötelezettségeinknek való megfelelést, a feltételezett kötelezettségszegés vagy csalás eseteinek kezelését, ellenőrzések elvégzését, valamint a jogi igények érvényesítését vagy védelmét; (v) a Delaware vállalatot érintő egyesülések és felvásárlások kezelését; (vi) nyilvántartások iktatását és vezetését; (vii) és az elszámolási célokat. 

Az alábbi táblázat a következőket ismerteti: ezeknek a céloknak az érdekében feldolgozott adatok kategóriái, az adatok származási helye, az adatkezelési tevékenység jogalapja, illetve az egyéb felek, akikkel megosztjuk az adatokat.


A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail-cím, ország, cég, munkakör; bármely más személyes adat, amelyet Ön önkéntesen megad nekünk.

 • Közvetlenül Ön e-mailben, telefonon, a Delaware weboldalán vagy egyéb kommunikáción keresztül; 
 • Közvetlenül az ügyfélen keresztül, amelynek Ön az alkalmazottja

 

A Delaware vállalat jogos érdeke, hogy megfelelően el tudja látni az ügyfélszerzési, ügyféladminisztrációs és ügyfélkezelési feladatokat, valamint hogy megfelelően teljesíteni tudja az ügyfeleivel kötött megállapodásokat. 

 • IT-szolgáltatók
 • A Delaware Kapcsolt vállalata(i), amellyel (amelyekkel) Ön, vagy a vállalat, amelynek dolgozik, üzleti vagy adminisztratív kapcsolatban áll (potenciális) ügyfélként 

 

3.8.2 A Delaware mint adatkezelő általi marketingcélú adatkezelés

A Delaware kezeli meglévő ügyfelei kapcsolattartóinak Személyes adatait – amennyiben az ilyen Személyes adatokat közvetlenül az ilyen kapcsolattartóktól kapta – abból a célból, hogy a Delaware olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljon, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyeket az ügyfél korábban a Delaware vállalattól kapott. 

Önnek joga van ahhoz, hogy ingyenesen és indoklás nélkül értesítsen minket arról, hogy a továbbiakban nem kíván marketingcélú megkereséseket kapni. Ha a továbbiakban nem szeretne hírleveleket vagy marketingközleményeket kapni, kérjük, értesítsen minket a privacy@delaware.pro e-mail-címen. A marketingtartalmú e-mailekről az Önnek küldött e-mailekben található leiratkozási hivatkozásra kattintva is leiratkozhat.

Az alábbi táblázat a következőket ismerteti: ezeknek a céloknak az érdekében feldolgozott Személyes adatok kategóriái, az adatok származási helye, az adatkezelési tevékenység jogalapja, illetve az egyéb felek, akikkel megosztjuk az adatokat.


A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail-cím, ország, cég, munkakör; bármely más személyes adat, amelyet Ön önkéntesen megad nekünk.

 • Közvetlenül Ön egy termék vagy szolgáltatás értékesítésével kapcsolatban 

A Delaware vállalatnak jogos érdeke, hogy marketingtevékenységeit a meglévő ügyfelek alapján alakítsa ki. 

 • IT-szolgáltatók
 • Marketingszolgáltatók
 • A Delaware Kapcsolt vállalata(i), amellyel (amelyekkel) Ön, vagy a vállalat, amelynek dolgozik, üzleti vagy adminisztratív kapcsolatban áll (potenciális) ügyfélként 

 

3.9 Ha Ön a Delaware beszállítója vagy a Delaware alkalmazottja

A Delaware a beszállítóival való kapcsolattartásra vonatkozó Személyes adatokat üzleti és adminisztratív célokból kezeli, ideértve különösen (i) a beszállítóval vagy potenciális beszállítóval való kapcsolat fenntartását; (ii) a beszállítóval kötött megállapodás végrehajtását vagy az ilyen megállapodás megkötése előtti intézkedések megtételét; (iii) a Delaware gazdasági érdekeinek védelmét, a megfelelés biztosítását és a jelentési kötelezettségek ellátását (például a vonatkozó irányelveinknek és jogi kötelezettségeinknek való megfelelést, a feltételezett kötelezettségszegés vagy csalás eseteinek kezelését, ellenőrzések elvégzését, valamint a jogi igények érvényesítését vagy védelmét; (iv) a Delaware vállalatot érintő egyesülések és felvásárlások kezelését; (v) nyilvántartások archiválását és vezetését; (vi) és az elszámolási célokat. 


A feldolgozott adatok kategóriái

Adatforrások

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatok címzettjei

Keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail-cím, ország, cég, munkakör; bármely más személyes adat, amelyet Ön önkéntesen megad nekünk.

 • Közvetlenül Ön e-mailben, telefonon, a Delaware weboldalán vagy egyéb kommunikáción keresztül; 
 • Közvetlenül az ügyfélen keresztül, amelynek Ön az alkalmazottja

 

A Delaware vállalat jogos érdeke, hogy megfelelően el tudja végezni az ügyfélszerzéssel kapcsolatos feladatokat, az ügyféladminisztrációt és az ügyfélkezelést, valamint hogy megfelelően teljesíteni tudja az ügyfeleivel kötött megállapodásokat. 

 • IT-szolgáltatók
 • A Delaware Kapcsolt vállalata(i), amely(ek)nek Ön dolgozik, vagy amellyel (amelyekkel) üzleti vagy adminisztratív kapcsolatban áll (potenciális) ügyfélként 

 

4 Hogyan osztjuk meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel?

Harmadik felek részére kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint adunk ki és osztunk meg információkat.

Az Ön Személyes adatait állami szervekkel és/vagy rendőrtisztekkel is megoszthatjuk, ha ez a fent leírt célokból szükséges, ha azt jogszabály írja elő, vagy ha az Adatkezelő jogos érdekeinek jogi védelme érdekében szükséges az alkalmazandó jogszabállyal összhangban.

 

5 Továbbítjuk-e a Személyes adatait az EGT-n kívülre?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokból az Ön adatait általában az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül tároljuk, és csak olyan EGT-n kívüli országba vagy országokba továbbítjuk, amelyek az Európai Bizottság által elismert, megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak. Ha az Ön adatait olyan EGT-n kívüli országba továbbítják, vagy olyan országban tárolják, amelyet nem biztosít megfelelő szintű védelmet, a Delaware megfelelő biztonsági intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a továbbítás megfeleljen az adatvédelmi törvény követelményeinek.

Ha további információkat szeretne arról, hogy a Delaware hogyan alkalmazza a fentieket az Ön Személyes adataival kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@delaware.pro címen. 

 

6 Mennyi ideig őrizzük a Személyes adatokat?

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt adatkezelési tevékenységek elvégzéséhez szükséges, vagy amíg az alkalmazandó jogszabályok ezt lehetővé teszik, kivéve, ha erről máshogy nem tájékoztatjuk

 

7 Milyen jogai vannak, és hogyan gyakorolhatja azokat?

Amikor a Delaware feldolgozza az Ön Személyes adatait, az Adatvédelmi törvény különböző jogokat biztosít Önnek. A jogszabályi kivételektől eltekintve ingyenesen gyakorolhatja ezeket. Ezek a jogok korlátozottak lehetnek, például ha egy kérés teljesítése egy másik személy Személyes adatait hozná nyilvánosságra, vagy ha arra kér minket, hogy töröljük azokat az adatokat, amelyeket jogilag kötelesek vagyunk megőrizni, vagy amelyeket jogos érdekeink alapján őrizzük meg. Jogai gyakorlásához lépjen kapcsolatba velünk a privacy@delaware.pro e-mail-címen vagy postai úton az alábbi címen: Delaware Consulting, az Adatvédelmi koordinátor részére, Kapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk, Belgium. 

Ha jogai gyakorlása érdekében lép velünk kapcsolatba, egy hónapon belül válaszolunk a megkeresésére. Kivételes esetben ez hosszabb ideig is eltarthat (összesen legfeljebb három hónapig), de egy hónapon belül értesítjük Önt. Az, hogy Ön gyakorolhatja-e jogait, az adatkezeléstől és a jogalaptól függ.

Kérjük, hogy mindig pontosan határozza meg, hogy melyik jogát kívánja gyakorolni, és milyen módon (pl. e-mailben, postai úton, szóban stb.) kívánja-e megkapni az információkat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben több információra lehet szükségünk. Biztosak akarunk lenni abban, hogy a megfelelő személynek segítünk.

Bármilyen megválaszolatlan aggály esetén mindig joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Természetesen arra szeretnénk kérni, hogy első körben hozzánk forduljon, de amennyiben ez a jog kizárólag Önre vonatkozik, joga van rá, hogy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál tegyen panaszt.


7.1 A Személyes adatokhoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez való jog

Joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok felülvizsgálatához és helyesbítéséhez. Joga van elkérni tőlünk adatai másolatát azok értékelése és/vagy módosítása érdekében. Ha javítani szeretné az adatokat, pl. név, e-mail-cím, lakcím és/vagy bármely más adat vagy preferencia, ezt könnyen megteheti, egyszerűen csak lépjen velünk kapcsolatba a privacy@delaware.procímen. Az általunk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint kezelt Személyes adatokról is jogában áll másolatot kérni.


7.2 A kifogásoláshoz való jog

Az Adatvédelmi törvényben leírt bizonyos körülmények között lehetősége van kifogást benyújtani a Személyes adatainak a kezelését illetően, ideértve azt is, amikor személyes adatait direkt marketing céljából dolgozzák fel, valamint az Ön konkrét helyzetével kapcsolatos bármely lehetséges okból is, amikor a Delaware a személyes adatait a Delaware vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján dolgozza fel. 

7.2 A hozzájárulás visszavonásához való jog

Minden olyan esetben, amikor az Ön hozzájárulását kérjük, Ön bármikor és saját kezdeményezésére visszavonhatja a hozzájárulását, ha kapcsolatba lép velünk a privacy@delaware.pro címen. A hozzájárulásának a visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


7.3 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között és az Adatvédelmi törvényben leírtak szerint kérheti, hogy korlátozzuk Személyes adatai kezelését. Ilyen eset például, ha vitatja Személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben korlátozni fogjuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük az Ön adatainak pontosságát.


7.4 A törléshez való jog

Az Adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön jogosult arra, hogy törölje az általunk feldolgozott Személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint, amennyiben azok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez az adatokat eredetileg gyűjtöttük vagy feldolgoztuk, vagy amennyiben Ön visszavonta a hozzájárulását vagy tiltakozott a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt adatkezelés valamely típusa ellen, és nincs más oka az adatok kezelésének. A Személyes adatok törlése iránti igényét a privacy@delaware.pro címen keresztül nyújthatja be. 


7.5 A személyes adatok hordozhatóságához való jog

Amennyiben az Ön Személyes adatainak feldolgozása automatizált folyamatok révén történik, és az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és a köztünk létrejött szerződés teljesítésén alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önről feldolgozott Személyes adatokat strukturált, általánosan használható és géppel olvasható formában megkapja, és azokat egy másik szolgáltatónak továbbítsa.


8 Ez az Adatvédelmi nyilatkozat harmadik fél weboldalaira is vonatkozik?

Ha egy harmadik fél weboldalán található hivatkozásra kattint, akkor egy olyan weboldalra kerül, amelyet mi nem ellenőrzünk, ezért az Adatvédelmi nyilatkozatunk a továbbiakban nem érvényes. Az Ön böngészési tevékenysége és interakciója bármely más weboldalon az adott harmadik fél weboldalai által alkalmazott használati és adatvédelmi feltételek és egyéb nyilatkozatok hatálya alá tartozik. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el más weboldalak adatvédelmi nyilatkozatait. A Delaware nem felelős és nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalain bemutatott információkért vagy tartalmakért.

 

9 Mi történik akkor, ha a Delaware megváltoztatja ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot?

A Delaware fenntartja a jogot, hogy szükség szerint módosítsa és frissítse ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot. Ha ez az adatkezelés alapvető változásával jár, vagy ha a változások az adatkezelés jellegét, vagy Önt és az Ön adatvédelmi jogait érintik, felhívjuk erre az Ön figyelmét. Az Adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb változata mindig megtalálható a www.delaware.pro/privacy weboldalon.

 

10 Hogyan léphet kapcsolatba a Delaware vállalattal?

Ha bármilyen kérdése, észrevétele, kérése vagy panasza van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy az Ön Személyes adatainak Delaware általi feldolgozásával kapcsolatban, a Delaware Adatvédelmi koordinátorához is fordulhat:

 • postai úton a következő címen: 

Delaware Consulting 

az Adatvédelmi koordinátor részére

Kapel ter Bede 86

8500 Kortrijk, België