Food industry story Meat and Fish

Industry story: Meat and Fish

De vlees en vis industrie is anders an de meeste industrieën. Waar normaal componenten worden ingekocht om tot een samenstelling te komen werkt dat in deze sector juist andersom.

In de vlees en vis industrie wordt een deel ingekocht wat vervolgens naar kleinere delen verwerkt wordt, anders dan wat in de meeste industriën gebeurd. Dit proces maakt dat een standaard MRP proces niet gaat werken. Echter op basis van kennis en ervaring kan wel al een redelijke inschatting gemaakt worden van de verwachte productie output. Binnen delaware hebben we ervaring met deze problematiek en daarvoor diverse oplossingen voorzien.


Vraag-aanbod cockpit

Eigenlijk begint de uitdaging al aan het begin van het proces. Je verkoopt een biefstuk. Daarvoor moet een koe of tenminste een deel van de koe worden ingekocht. Dat betekent dat er naast de biefstuk veel meer productie output verwacht wordt dan hetgeen louter op basis van verkopen nodig zou zijn. Deze 'bijvangsten' kunnen al in een vroeg stadium zichtbaar worden gemaakt. Op basis hiervan kan inkoop verstandig besluiten wat te doen en kan er actief kan worden gezocht naar afzet mogelijkheden. Een vraag en aanbod cockpit kan helpen om overzichtelijk te tonen wat het inkoop advies is en welke 'bijvangsten' dan zullen ontstaan.

Self- billing

De inkomende delen zullen om biologische reden variëren in gewicht, hoeveelheid en kwaliteit. Ieder deel is daardoor uniek. Met de nodige tools binnen SAP wordt dit zowel logistiek als financieel op een nauwkeurige wijze verwerkt. Een onderdeel daarvan is een self-billing-proces wat het mogelijk facturen voor ontvangsten aan te maken op basis van hoeveelheid en kwaliteit.

Wellicht overbodig om te melden maar het mag duidelijk zijn dat traceerbaarheid gedurende het gehele proces gewaarborgd is binnen het systeem.

Catch weight

Sommige vlees of vis producten hebben een variabel gewicht. de ene vis is immers de andere niet. Afhankelijk van de context kan full-fledge catch management gebruikt worden, of een simpel proces dat het juiste opslag gewicht per unit registreert en omrekent naar de prijs voor de klant.