Continuous learning

Ieder bedrijf heeft nood aan effectief leren. Welke leerdoelstelling is voor jou prioriteit?

Het kan gaan om vaardigheden en ontwikkeling, het mogelijk maken van systemen en processen, of het stimuleren van een diepere kenniscultuur naar uw organisatie, partners of klanten.

Wat de prioriteit ook is: met de juiste strategie, tools en technieken kan je overal beginnen en naartoe gaan.The Future of Learning Ontdek het belang van levenslang leren

Leer meer over organisch leren, snackable content, de effecten van automatisering op de arbeidsmarkt en waarom 80% van de werknemers willen bijscholen om zich voor te bereiden op de toekomst.

 

Wij helpen bedrijven met effectieve leerstrategieen te implementeren.

Als het op leren aankomt, is elke situatie van de klant uniek. Onze aanpak, de manier waarop we samenwerken, gaat volgens het motto ’start anywhere, go anywhere’.

Indien men tot succesvolle bedrijfstoepassingen wil komen, is het van belang je gebruikers te betrekken in dit proces. Bij een wendbaar bedrijf ontwerp je efficiënte leeroplossingen. Bouw en implementeer jouw strategie met delaware's Learning Framework.

om jouw bedrijfs toepassingen te laten slagen,

moeten jouw gebruikers worden opgeleid en op een betrokken manier worden ingeschakeld.

om jouw bedrijf wendbaar te maken hebben

jouw medewerkers efficiënte leeroplossingen nodig.

delaware Learning Framework

helpt onze klanten hun leerstrategie op te stellen, het proces in kaart te brengen en vooropgestelde doelen te bereiken.

blogs

De rol van asset management binnen de chemicals industrie

Vandaag de dag worden chemie bedrijven geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen: van wereldwijde concurrentie, complexe leveringsketens tot het balanceren van de kosten en tegelijkertijd voldoen aan de regelgeving rondom gezondheid, veiligheid en milieu (HSE). Een derde aspect is het onderhouden van productiemiddelen, ook wel ‘asset management’ genoemd. Dit aspect is sterk afhankelijk van efficiënt informatiebeheer. Desondanks werken veel maakbedrijven nog met verouderde informatiesilo’s die de zoektocht naar operational excellence in de weg staan. 

lees meer

De rol van asset management binnen de discrete manufacturing industrie

Maak-bedrijven ofwel discrete-manufacturing bedrijven worden geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen: van wereldwijde concurrentie, complexe leveringsketens tot het balanceren van de kosten en tegelijkertijd voldoen aan de regelgeving rondom gezondheid, veiligheid en milieu (HSE). 
lees meer

Op koers naar Toekomstbestendig verpakken

Een voedingsproducent, een leverancier van verpakkingsfolie, een machinefabrikant en een automatiseerder, allemaal toevallig óók consument, schuiven samen aan in een zoom-meeting, om te praten over trends en ontwikkelingen in toekomstbestendig verpakken.

lees meer
we commit
wij helpen je graag bij het realiseren van jouw leerstrategie prioriteiten op het gebied van training, betrokkenheid en kennisbeheer.