12-3-2015

Delaware Consulting brengt digitale maturiteit van Belgische bedrijven in kaart

Kortrijk, 12 maart 2015  – Delaware Digital, de digitale poot van Delaware Consulting, publiceert deze week de resultaten van een studie naar de digitale maturiteit van Belgische bedrijven. In opdracht van Delaware Digital polste de Antwerpse Karel de Grote-Hogeschool bij 213 grote en minder grote Belgische ondernemingen naar de mate waarin ze digitaal actief zijn en wat ze als de belangrijkste uitdagingen zien. “Een primeur”, aldus Olivier Verberckmoes, partner van Delaware Digital. “Geen enkel Belgisch onderzoek nam zo’n uitgebreide staalkaart van de digitale maturiteit in al zijn aspecten.”
Tal van recente internationale studies hebben uitgewezen dat de mate waarin bedrijven digitaal actief zijn, bepalend is voor hun voortbestaan en succes. “De digitalisering brengt ons helemaal terug naar de kern van sales en marketing, waar de customer experience centraal staat. Door hun klanten te begrijpen, behagen, engageren en te bedienen, kunnen bedrijven de concurrentie voor blijven. Daar is vandaag heel wat technologie voor voorhanden. Bedrijven die erin slagen om die technologie in te zetten ten dienste van de consument en dit te combineren met de juiste cultuur, zijn de winnaars van morgen”, aldus Olivier Verberckmoes. Uit de survey van Delaware Digital blijkt echter dat die digitale omschakeling niet zo’n makkelijke opdracht is voor Belgische bedrijven.

Digitaal immatuur

België heeft nog een lange weg af te leggen op de digitale snelweg. Zo heeft slechts 44% van de deelnemers aan de survey een responsieve website, terwijl ze er zich heel goed bewust van zijn dat de toekomst – of eigenlijk al het heden – mobiel is. 76% van de ondervraagde bedrijven heeft minstens één account op sociale media maar nauwelijks 28% gaat ook effectief in dialoog met de klant. Het gebrek aan resources blijkt een belangrijk knelpunt: slechts 5% van de ondervraagden heeft een community manager in dienst en nauwelijks 10% van de deelnemers aan dit onderzoek heeft een digitale afdeling binnen het bedrijf. Het belang van digitaal ondernemen is wel al doorgedrongen: 90% van de deelnemers is ervan overtuigd dat hun digitale activiteiten in de komende twee jaar zullen toenemen.

Van laggards tot leaders

Voor de studie interviewde de Karel de Grote-Hogeschool zowel grote als kleine bedrijven. Naargelang de mate waarin de respondenten digitaal matuur bleken te zijn, i.e. naargelang hun digitale activiteiten én hun interne organisatie, werden ze onderverdeeld in vier categorieën. Bijna 62% van de Belgische bedrijven valt in de categorie ‘Digital laggards’, die nog maar weinig digitale initiatieven hebben genomen. Kleine bedrijven ressorteren veelal in deze categorie of onder de ‘Digital operators’, die al een aantal voorzichtige stappen richting digitale transformatie hebben gezet. ‘Digital campaigners’ zijn grote of kleine bedrijven die enthousiast op de digitale trein zijn gesprongen maar wiens visie nog niet op punt staat. De 13% ‘Digital Leaders’ zijn eerder grote ondernemingen. Toch is er ook daar nog terughoudendheid.

Terughoudendheid bij groot en klein

Zowel grote als kleine spelers zijn bang voor de technologische uitdaging en worstelen met vragen rond security, privacy en spam. Ze vrezen ook dat ze in de digitale economie het fysieke contact met hun klant zullen verliezen. “We vermoeden dat vele bedrijven afwachtend kijken naar de concurrenten in hun sector. Zolang hun peers niet bewegen en innoveren, houden ook zij de boot af”, vult Verberckmoes aan. 

Slagkracht behouden

De resultaten bevestigen de ervaring van Delaware Digital: “We zien elke dag hoe Belgische bedrijven overdonderd worden door de digitale tsunami. Veel ondernemingen zitten met twijfels en vraagtekens. Bedrijven die achterblijven, verliezen aan slagkracht. Als ons hele land achterop hinkt, heeft dat zelfs een negatieve impact op onze volledige economie. Met deze studie wilden we elementen aanreiken om kritisch na te denken over de digitale maturiteit en klaar te zijn voor de toekomst. Nu is het moment om alles op een rij te zetten en de switch te maken.”

Delaware Digital bundelde de resultaten van de studie in een whitepaper die vanaf vandaag, 12 maart, beschikbaar is op de webs