Data and Analytics

MAKE SMARTER BUSINESS DECISIONS

Gebruik de nieuwe technologieën die passen bij uw groei-ambities

Data is overal aanwezig - en het wacht om gebruikt te worden om de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsprocessen en ontwrichtende nieuwe bedrijfsmodellen te stimuleren. Het vermogen van uw bedrijf om de kracht van gegevens te benutten is de sleutel tot toekomstbestendige besluitvorming en de grote differentiator van het digitale tijdperk.

Meer nog, gegevens worden gebruikt om nieuwe machine-learning platforms aan te drijven die echt intelligente bedrijfsprocessen aansturen met een minimum aan input. In dit beginnende tijdperk van digitaal genomen beslissingen is het echter belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de complementaire voordelen van mens en machine.

het vermogen van uw bedrijf om de kracht van data te benutten is de sleutel tot toekomstbestendige besluitvorming en de grote onderscheidende factor van het digitale tijdperk

De 4 stadia van datagebruik

  • Capturing: het identificeren van de juiste data om op te sporen is de eerste stap in de richting van business intelligence met een grote impact.

  • Management en governance: het is niet voldoende om de gegevens te hebben; ze moeten ook schoon, accuraat en relevant zijn. Een concrete benadering van datamanagement en governance is een belangrijke stap naar echte inzichten.

  • Modelleren en analyseren: ruwe data is nutteloos. Het structureren op een manier die voldoet aan uw behoeften is de snelle weg om de geheimen ervan te ontrafelen.

  • Verbruik: in deze laatste stap wordt data gebruikt door middel van datavisualisatie, beschrijvende, voorspellende en voorschrijvende benaderingen, waardoor de ontwikkeling van een datagestuurde organisatie mogelijk wordt.

blog

Ontmoet een expert

Pieter Hebben, Solution Lead Data & Analytics

Transformeer naar een intelligent business