Diversiteit en inclusie

Onze samenleving is divers en dat zijn wij ook. We kunnen immers alleen de juiste oplossingen aan onze klanten leveren als we representatief zijn voor de wereld om ons heen. Diversiteit en inclusie stellen ons in staat innovatiever te zijn, betere financiële resultaten te behalen en meer talent aan te trekken en te behouden. Dat maakt het van strategisch belang voor elk bedrijf dat relevant wil blijven.

D&I is een integraal onderdeel van wie we zijn

Ons bedrijfsverhaal begon met een ambitie: een bedrijf worden dat 200 jaar blijft bestaan. Maar relevant blijven gedurende zo’n lange periode kan alleen als we goed zorgen voor onze medewerkers, onze klanten, onze partners en de bredere wereld waarin we leven.

Daarom sluiten onze inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie goed aan bij onze algemene bedrijfswaarden van zorg, teamgeest, toewijding, respect en ondernemerschap.

D&I is an integral part of who we are
Our diversity and inclusion pledge

Onze belofte voor diversiteit en inclusie

"Bij delaware streven we ernaar om een cultuur te creëren waarin iedereen zich gerespecteerd voelt, kan groeien en in staat is om zijn volledige potentieel te ontwikkelen."

Respect voor elk individu vormt de kern van ons bedrijf en er is absoluut geen ruimte voor vooroordelen, onverdraagzaamheid of discriminatie.

We streven naar echte inclusie, wat inhoudt dat we alle barrières en vooroordelen wegnemen, evenals alle vormen van discriminatie en onverdraagzaamheid. We willen de solide basis bieden waardoor elk individu zich gerespecteerd en ondersteund voelt. Onze gelijke groeimogelijkheden zijn erop gericht ervoor te zorgen dat alle #peopleofdelaware het gevoel hebben dat ze erbij horen.

Doe met ons mee! We verwelkomen je graag!

Noch je carrière, noch delaware is een sprint – ze zijn beiden marathons.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden bij delaware.

naar de jobpagina's

WeCare - CSR bij delaware

WeCare is ons programma voor maatschappelijke verantwoordelijkheid dat sociale en milieu-initiatieven ondersteunt die worden georganiseerd door #peopleofdelaware. WeCare-initiatieven groeien uit de brede basis van ons bedrijf, omdat zorg een taak van de hele gemeenschap is.

meer leren