ABOUT COOKIES ON THIS SITE

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok kezelése

A delaware nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok védelmére, nevet, telefonszámot vagy e-mail címet kizárólag abban az esetben tárolunk, ha azt kapcsolatfelvétel céljából hozták a tudomásunkra.
A honlapunkon kitöltött személyes adatokat a delaware biztonságosan tárolja és marketing célokra felhasználhatja.  A delaware elismeri az 1992. évi személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltakat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg). A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírásokkal összhangban jogosult vagy tájékoztatást kérni, törölni, vagy szükség esetén módosítani azokat. Ehhez küldj egy email-t az info_dhu@delaware.pro e-mail címre. 

Tartalom

A delaware célja, hogy a honlapján keresztül tájékoztassa az ide látogatókat szolgáltatásainkkal, nyitott pozícióinkkal, projektjeinkkel stb. kapcsolatos legfrissebb információiról.
A delaware nem vállalja a felelősséget téves vagy idejét múlt információk közlése miatt. A holnapon megjelent tartalommal kapcsolatos kérdéseidet, megjegyzéseidet az info_dhu@delaware.pro e-mail címre várjuk.

Linkek

A delaware nem vállal felelősséget semmilyen kárért, melyet a honlapon közzétett hivatkozások vagy bármely egyéb információs források elérése okozott. 

Szellemi tulajdon védelme 

A honlapon közzétett összes információ a delaware szellemi tulajdonát képezi. Ezen információk felhasználása a szerzői jogok védelmének feltételei betartása mellett lehetséges.