Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok kezelése

A delaware nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok védelmére, nevet, telefonszámot vagy e-mail címet kizárólag abban az esetben tárolunk, ha azt kapcsolatfelvétel céljából hozták a tudomásunkra.
A honlapunkon kitöltött személyes adatokat a delaware biztonságosan tárolja és marketing célokra felhasználhatja.  A delaware elismeri az 1992. évi személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltakat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg). A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírásokkal összhangban jogosult vagy tájékoztatást kérni, törölni, vagy szükség esetén módosítani azokat. Ehhez küldj egy email-t az info_dhu@delaware.pro e-mail címre. 

Tartalom

A delaware célja, hogy a honlapján keresztül tájékoztassa az ide látogatókat szolgáltatásainkkal, nyitott pozícióinkkal, projektjeinkkel stb. kapcsolatos legfrissebb információiról.
A delaware nem vállalja a felelősséget téves vagy idejét múlt információk közlése miatt. A holnapon megjelent tartalommal kapcsolatos kérdéseidet, megjegyzéseidet az info_dhu@delaware.pro e-mail címre várjuk.

Linkek

A delaware nem vállal felelősséget semmilyen kárért, melyet a honlapon közzétett hivatkozások vagy bármely egyéb információs források elérése okozott. 

Szellemi tulajdon védelme 

A honlapon közzétett összes információ a delaware szellemi tulajdonát képezi. Ezen információk felhasználása a szerzői jogok védelmének feltételei betartása mellett lehetséges.