5 voordelen van een geïntegreerd make-to-order (MTO*) 3D productieproces

Sep 30, 2015
Technologische ontwikkelingen binnen CAD-systemen enerzijds en ERP-platformen anderzijds, hebben de laatste jaren veel mogelijk gemaakt in de maakindustrie. Nieuw is dat we de Configurator in ERP laten communiceren met CAD voor het configureren van een 3D model in CAD. De integratie van deze twee voorheen losstaande werelden levert legio voordelen op. Dit geldt in het bijzonder voor klantspecifieke make-to-order (MTO) productie.

Ik licht de vijf voornaamste voordelen van een geïntegreerd MTO 3D Digital productieproces toe.

 1. Het offerte- en orderproces versnelt
  Het snel, foutloos en eenduidig configureren van complexe producten met vele uitvoeringsmogelijkheden, opties en maatvoeringen is het begin van de voordelen van een 3D Digital productieproces. Dit is gebaseerd op de configureerbare parametrische 3D modellen in CAD en de actuele pricing in ERP. Hierdoor verloopt het offerte- en orderproces aanzienlijk efficiënter en sneller.
 2. De kans op interpretatiefouten is beperkt
  Doordat het geautomatiseerd is, komen er minder mensen te pas aan een productieproces met een geïntegreerd CAD-ERP systeem. Dit verkleint de kans op interpretatiefouten. Daarnaast is het met een gekoppeld systeem mogelijk om de klant al vroeg in het proces een visuele terugkoppeling te geven. Mijn ervaring leert dat eventuele gebreken in het ontwerp op deze manier sneller opgepikt en aangepast worden.
 3. Designwijzigingen zijn gemakkelijk en snel door te voeren
  Met een gekoppeld systeem is informatie eenvoudig van CAD naar ERP te sturen – en weer terug. De koppeling tussen deze systemen wordt daarmee een verlengde van het proces, het is geen apart onderdeel meer. Hierdoor kunnen designwijzigingen snel doorgevoerd worden. En wordt er direct een aangepaste prijs en productieplanning aan het vernieuwde ontwerp gekoppeld.
 4. Het bestelproces gaat sneller
  Het bestelproces versnelt omdat up-to-date stuklijsten en uitgedimensioneerde tekeningen in realtime beschikbaar zijn voor inkoop evenals voor leveranciers.
 5. Het productieproces wordt efficiënter
  Informatie over stuklijsten, inkoop van materialen en productieplanning uit ERP wordt automatisch gekoppeld aan de geconfigureerde en uitgedimensioneerde tekeningen vanuit het 3D CAD model, die zijn opgeslagen in het ERP systeem. Vanuit het geïntegreerde CAD-ERP systeem is het vervolgens mogelijk om rechtstreeks met machines te communiceren door middel van CNC-files.

De afzonderlijke ontwikkelingen in CAD en ERP zijn prachtig, maar nu we deze systemen aan elkaar kunnen koppelen maken we een wezenlijke stap voorwaarts. Alle onderdelen van het verkoop- en productieproces kunnen efficiënter ingezet worden met als gevolg dat het proces als geheel soepeler en sneller verloopt. Vooral voor MTO producties zal dit veel gevolgen hebben, en veel mogelijk maken.

Wilt u meer weten over een geïntegreerd CAD-ERP systeem? Ik neem graag de tijd om de mogelijkheden met u te bespreken.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van manufacturing? Kijk dan op sap.nl/maakhetsimpel.