De toekomst van de maakindustrie in de ‘networked economy’

Operations
IT
SAP
Discrete Manufacturing
May 19, 2015
Het verbinden van machines, (half)fabrikaten en (IT-)systemen: het idee achter Industrie 4.0 en de veelgehoorde termen ‘smart factory’ en ‘networked economy’! Ik wil dit verschijnsel eens van een praktische kant bekijken. Hoe gaat dat er nu eigenlijk uitzien, die ‘Industrie 4.0’? 

Augmented Reality

Orderpicking is het meest arbeidsintensieve – en dus kostbaarste – proces in warehouses. Wat als we hier met 4.0-innovaties de procestijd kunnen verminderen en daarmee de kosten verlagen en klanten hun levering sneller ontvangen? Een voorbeeld van zo’n innovatie is de ‘slimme bril’. De Google Glass is daarvan op het moment van schrijven één van de bekendere voorbeelden, maar Google staat hierin zeker niet alleen.

Een slimme bril maakt het mogelijk om met een visuele informatielaag de waargenomen werkelijkheid te verrijken, ook wel bekend als Augmented Reality (AR). Aan de hand van deze informatielaag kan een slimme bril orderpickers laten zien waar zij naartoe moeten,  veiligheidsinstructies geven of barcodes scannen. Ook kan de bril een bepaalde sectie of stelling oplichten, zodat de orderpicker meteen ziet waar een bepaald pakket te vinden is. Vanwege het direct in verbinding staan van de bril met andere IT-systemen, beschikt de orderpicker altijd over relevante, actuele informatie.

https://youtu.be/9Wv9k_ssLcI

You’ve got mail!

De pons- en lasermachine TruMatic 6000 van het Duitse Trumpf is een mooi voorbeeld binnen de ‘smart factory’. Deze machine rapporteert alle gecompleteerde orders direct naar het ERP-systeem. En wanneer er geen personeel aanwezig is, zoals ’s avonds of in het weekend, blijft de TruMatic gewoon actief. Komt er iets vast te zitten, dan kan het apparaat zelfstandig in schud-modus gaan om het vastzittende deel los te krijgen! Het apparaat is daarbij ook in staat om te registreren wanneer er verkeerd geponst wordt en zal in zo’n geval het proces stopzetten. Is er iets kapot, dan gaat er een e-mailtje uit naar de shift manager en kan hij of zij meteen reageren op het probleem. In de toekomst zal de machine waarschijnlijk ook kunnen zien wie van de medewerkers in de buurt is, zodat het oplossen van een probleem nog sneller verloopt.

Tijdig en gericht onderhoud

In de huidige praktijk houdt men machines aan de praat door tijdig onderhoud te plegen en de gevoelige onderdelen op regelmatige basis te vervangen. Die onderdelen zouden wellicht nog veel langer mee kunnen. De kosten van een uitvallende machine zijn echter vele malen hoger dan het vervangen van het onderdeel waardoor de afweging makkelijk lijkt.

Een aansprekende ontwikkeling is het zogenaamde ‘predictive maintenance’. Met predictive maintenance worden gegevens geanalyseerd, afkomstig van sensoren geplaatst in en op machines. Hierdoor ontstaat een veel accurater beeld van de toestand van de verschillende onderdelen en kan precies worden voorspeld wanneer een onderdeel uit gaat vallen. Het nemen van onderhoudsbeslissingen gaat daardoor veel gerichter! Dit ‘te voorspellen onderhoud’ bespaart u kosten en minimaliseert de kans op uitval.

Van product naar service

De laatste ontwikkeling die ik wil noemen vindt plaats tegen een algemene trend: de shift van bezit naar gebruik. Bedrijven en consumenten zijn anno 2015 vooral geïnteresseerd in de inzet van (kapitaal)goederen. Een autofabrikant bijvoorbeeld hoeft geen duizend vorkheftrucks te hebben, maar wil wél kunnen beschikken over diezelfde vorkheftrucks. De verwachting is dan ook dat de maakindustrie over zal gaan op het aanbieden en gebruiken van services in plaats van producten. De vorkheftruck-fabrikant kan in dit voorbeeld servicepakketten aan gaan bieden, waarin zaken als gebruik en onderhoud zijn opgenomen.

Een noodzakelijke mind-shift om vooraan in de markt mee te kunnen blíjven lopen. Maakbedrijven die nu al nadenken over die verschuiving van product naar dienst lopen naar mijn mening een aantal stappen voor op de concurrent.

Uw toekomst in de maakindustrie

Slimme brillen. Intelligente machines. Maar ook aangescherpt onderhoud en een veranderende kijk op bezit. Hoe gaat úw ‘smart factory’ eruit zien in een ‘networked economy’? Lees meer over de ontwikkelingen op het gebied van manufacturing op www.sap.nl/maakhetsimpel of neem contact op met mij of een van mijn collega’s!