Integratie is sleutelwoord voor industrie van de toekomst

Operations
IT
SAP
Discrete Manufacturing
Feb 19, 2015

De toekomst van de maakindustrie staat in het teken van de ’smart factory’. Ik heb geen glazen bol, maar in mijn vorige blog ‘Industrie 4.0 transformeert maakindustrie’ beschrijf ik welke mogelijkheden en kansen ons – in de nabije toekomst – te wachten staan.

In het kort? Deze – op kennis gestuurde – evolutie in de manufacturing wereld stuurt op zakelijke en operationele optimalisaties om verbeterde productiviteit, duurzaamheid en economische prestaties te behalen. Integratie lijkt daarbij het sleutelwoord voor de toekomst te zijn. Hoewel mondialisering en opkomst van nieuwe concurrenten jarenlang hoog op de agenda stonden, lijkt de Nederlandse maakindustrie zich nu te richten op innovatieve ketenintegratie voor een betere samenwerking met klanten en leveranciers.

Om die reden willen klantordergestuurde productiebedrijven real-time informatie uitwisselen tussen productiehal en de afdelingen sales en finance. Zo kan men snel reageren op veranderende eisen van de klant. Die directe verbinding tussen bedrijfsvoering en productievloer is alleen nog niet overal gerealiseerd.

Integratie tussen ‘downstairs & upstairs’

De integratie tussen deze twee verschillende werelden gaat niet over één nacht ijs. Bij sommige bedrijven zijn de processen volledig geautomatiseerd, maar praten ze niet altijd met elkaar. Dat betekent dat er op een zeer ouderwetse manier wordt gecommuniceerd tussen kantoor en productiehal: je ziet erg veel excel-spreadsheets, briefjes en lijstjes over en weer gaan.

Er wordt uiteraard gecheckt of er genoeg handjes aanwezig zijn, of de capaciteit geboden kan worden en hoe het met de voorraad gesteld staat. Maar dat gebeurt maar één keer per dag, aangestuurd door sales. Als er in deze situatie iets verandert, bijvoorbeeld een kapotte vrachtwagen van een toeleverancier of een klant die belt dat de order verdrievoudigd moet worden, dan kan dat niet. Die grote mate van flexibiliteit is niet aanwezig en dat is onvoldoende – voor uzelf en voor uw klant.

Hoe moeten deze ‘eilandjes’ bij elkaar gebracht worden? En wat levert dat uiteindelijk op?

De juiste informatie, op het juiste tijdstip

Zorg voor een directe verbinding tussen de systemen van productie en de systemen op business-niveau. Zo zijn alle gegevens die van invloed zijn per direct beschikbaar en inzichtelijk. Uiteraard heeft een productiemedewerker een ‘ander scherm’ nodig dan iemand op kantoor. In de kern gaat het om toegang tot de juiste informatie, op het juiste tijdstip aan de juiste persoon. Op het moment dat tussen deze ‘eilandjes’ weinig samenwerking plaats vindt, resulteert dat in té grote veiligheidsmarges in voorraden, productieverlies en een verminderende flexibiliteit richting eindklant: je kunt dus niet inspringen op de vraag van nu. 

Wat levert het op?

Wat gaat het u opleveren als u deze twee werelden aan elkaar knoopt? In de praktijk bezorgt het u in ieder geval minder hoofdpijn. Maar ook;

– Inzicht in uw volledige onderneming;
– Lagere total cost of ownership;
– Real-time verbinding tussen de werkvloer en uw ERP-systeem;
– Hogere productiviteit op de werkvloer;
– Data-integratie uit meerdere systemen om nuttige informatie inzichtelijk te maken voor – werknemers door middel van waarschuwingen, rapporten en key performance indicators (KPI’s);
– Real-time analytics.

Mindshift

Technologisch zijn deze werelden bij elkaar te brengen. Het is met name de bedrijfscultuur waar de grootste verandering moet plaatsvinden. We hebben het dan over de ‘white-collars’ versus de ‘blue-collars’. Een flexibel distributieketen, een duurzame productie en een optimaal ingerichte fabriek zijn het streven. Om dit te bereiken zullen op een gegeven moment ook bepaalde verantwoordelijkheden en taken vanuit een overkoepelend perspectief benaderd moeten worden. De opgave om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen, lijkt mij de grootste uitdaging. Ik ben benieuwd naar uw mening!

Gastauteur: Marc Bruurmijn, Channel Sales Manager bij SAP. U kan met Marc connecteren op LinkedIn 

Marc Bruurmijn is al meer dan 14 jaar vertrouwd met de wereld van SAP, sinds 17 jaar is de maakindustrie zijn professionele speelveld. Marc denkt met bedrijven mee over wat het antwoord is op de veranderingen die er in de industrie spelen – nu en in de toekomst. Ontwikkelingen als ‘smart industry’, robotica en sensortechnologie gaan de sector op zijn kop zetten, software kan de flexibiliteit en efficiency binnen een bedrijf vergroten. In zijn blogs, zoals eerder verschenen op blogs.sap.nl, lees je over de laatste ontwikkelingen in manufacturing.